Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti
Hirek
Intesa Bank ajándéka Print E-mail
Wednesday, 11 December 2019 11:35

Újvidék városnak központi bankját az Intesa Bank épületét és belső felszerelését teljesen felújították. A régebbi bútorzatot és felszerelést nem semmisítették meg, hanem minden, ami felhasználható volt, más intézményeknek és iskoláknak ajándékozták.

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium a Tartományi Oktatási Titkárság közvetítésével az Intesa Banktól számítógépeket kapott. A HP 17 -típusú számítógépek nem újak, de jó állapotban vannak és iskolai használatra alkalmasak. A számítógépek átvételére igazgatónk személyesen ment a Tartományi Titkárságra, ahol Szakállas Zsolt oktatási altitkár fogadta, elbeszélgetett vele az iskolánkról és az újított tanmenetről. Utána a bank kommunikációs igazgatója fogadta és átadta a Paulinum Gimnázium számára az öt számítógépet. A számítógépeket örömmel vettük, mert ezek fogyasztói cikkek, amelyek elhasználódnak és elévülnek. Az ajándékot köszönjük az Intesa Banknak és a Tartományi Oktatási Titkárságnak.

 
Szent Cecília napja Print E-mail
Wednesday, 11 December 2019 11:20

November 22-én a III. század egyik legismertebb és legkedveltebb szűz és vértanú szentjének, szent Cecíliának emléknapja van, aki az énekesek, hangszerkészítők, zenészek és orgonisták védőszentje. A legenda szerint elfogásakor lírán játszva zsoltárokat énekelt, és a kínzása közepette is énekelt. Ünnepén az Egyház a liturgikus zene jelentőségére emlékeztet. Ezen a napon a Paulinum Gimnáziumban és Kollégiumban hagyomány, hogy Szent Ceciliáról különösképpen megemlékezünk. Hiszen az intézetben a szabad aktivitások között a zeneművészeti oktatás fontos helyet tölt be. Ezeken a tanórákon a zenei hallással rendelkező diákok énekkészségének és hangszeren való játszásuk tovább bontakoztatása történik, amely elsajátított tudást alkalmi fellépéseken tudják megmutatni. Msgr. Miocs József atya ünnepi szentmisét mutatott be a diákokkal Szent Cecília tiszteletére. A szertartáson a diákok illő hangszeres és énekes számokkal vettek részt. E alkalommal Petrovity Ádám gitáron, Kiss Tamás klarinéton, Gyuris Bálint citerán és Mrkaljević Alen harmóniumon egy – egy dalt adtak elő.

 
Szent Erzsébet búcsúja a szabadkai kórházban Print E-mail
Wednesday, 11 December 2019 11:02

Az Árpád-ház magyar királyi család sarjai közül sokan lettek boldoggá és szentté avatva. November 19-én e királyi ház tagjának, Szent Erzsébetnek ünnepe volt. Szabadkán a városi kórház udvarában lévő kápolna az ő tiszteletére van felszentelve, hiszen életében vagyonát és egészségét a szegények és betegek megsegítésre áldozta. A kápolna ünnepi búcsúmiséjét immár hagyománynak mondhatóan a Paulinum rektora, Miocs József atya mutatta be a kápolna megbízottjával ft. Dragan Muharemmel, továbbá ft. Tojzán László nevelővel, ft. Tovrek Patrik székesegyházi káplánnal, ft. Lukács Arnold sándori káplánnal és a szép számban összegyűlt hívekkel. Ily módon emlékeztünk meg és róttuk le tiszteletünket Szent Erzsébet földi életműve előtt, aki a nemesi udvar rosszallása ellenére is segítette az árvákat és a szegényeket, és kértük közbenjárását. A szentmisét záró áldás után a Paulinum diákjai alkalmi műsort adtak elő, és az erényes életet magasztaló versekkel és komoly zenei betétekkel még emlékezetesebbé és felemelőbbé tették az ünnepet. A nap a hívek által hozott sós és édes apró sütemények fogyasztása és társalgás közepette ért véget.

Jankai Ádám

 
Elhunyt egykori tanárunk Print E-mail
Tuesday, 26 November 2019 12:46

Főtisztelendő Kopilović Andrijat november 10-én  rövid, de súlyos betegség után magához szólította  az élet és a halál Úra, a Mindenható Teremtő  Istenünk. Andrija atya Bajmokon szűletett, a gimnáziumot a Zágrábi Érseki Gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait úgyszintén Zágrábban végezte és ott diplomált a Teológiai Fakultáson. 1966 decemberében szentelte msgr. Zvekanović Mátyás püspök pappá. Szentelése után, kisegítő lelkész volt és közben folytatta teológiai tanulmányait. 1968-tól ideiglenes kormányzó Ókéren, majd 1969-től Szabadkán Sándori kormányzó és székesegyházi szertartásmester. 1982-től Szabadka-Sándor plébánosa egészen nyugdíjazásáig 2011-ig. Életében számos tisztséget és szolgálatot teljesített, közben teológiai doktori címet szerzett Krakkóban (Lengyelország). A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban 1969-től 1989-ig hittant és művészet történelmet tanított. Mint plébános és tanár a Paulinumot támogatta és úgyszólván minden esztendőben diákokat küldött az iskolába. Andrija atya 2012-től külföldön tartózkodott és ott érte a súlyos betegség. Halála híre után a Szeminárium kápolnájában rektorunk gyászmisét mutatott be lelki üdvéért, a temetésen pedig megadtuk neki végső tiszteltünket.

Requies cat in Pace’

 
Megemlékezés (Erinnerung) című kiállításon voltunk Print E-mail
Tuesday, 26 November 2019 12:41

A II. világháború következtében nem csak új korszak vette kezdetét, nem csak új határok körvonalazódtak, ezzel új országok születve, hanem a nemzeti összetétel is megváltozott. Vajdaság szerte otthonaikat kényszerültek egyik napról a másikra a több évszázados gyökerekkel rendelkező családok egy batyuval a hátukon elhagyni mindenüket. Így volt ez Bácskai Bresztovácon élő németekkel is, akik még Mária Terézia uralma alatt (1740-1780) telepedtek le ide. Az egykor itt szülöttek, és azon kevesek életben lévői és leszármazottaik a település elveszett német családjaira emlékeztek. A Maria Theresiopolis Német Egyesület támogatásával Szabadkán a Korvin Mátyás utcai kiállító teremben kultúrestet tartottak „Emlékezés a Dunamenti németekre a Bácskai Bresztovácban” címmel, amelynek rendezője Erna Offenbächer Vizin nyugalmazott tanárnő volt. Erre az eseményre iskolánk igazgatójával mi is elmentünk, amelyen megismerhettük az elhangzott visszaemlékezések alapján az 1945 előtti életkörülményeket. Az est keretében bemutatásra kerültek a fennmaradt családi relikviáknak számító emléktárgyak, és a II. világháború előtti korból fennmaradt fényképek másolatai. A megemlékezés hangulatát és méltóságteljességét emelte az Edelweiss kórus által megszólaltatott német nyelvű énekek.

 
Labdarúgó mérkőzésen voltunk Print E-mail
Tuesday, 26 November 2019 12:11

Idén megadatott a lehetőség, hogy találkozzunk, és focizzunk hasonló korosztályú gyermekekkel. Ezúttal a csantavéri Hunyadi János általános iskola végzős diákjai voltak az ellenfeleink. Mivel elég nagy hangsúlyt fektetünk a tornaórákra, azon belül is a labdarúgásra, ezért felkészülten mentünk. Heten képviseltük iskolánkat. Minden egyes mérkőzés alkalmas arra, hogy még jobb kapcsolatot alakítsunk ki, illetve türelem gyakorlásra. A labdarúgásról elmondható, hogy jó játék, de mindemellett csapatépítő is. Megérkezésünkkor mgr. Kecsenovics Szabó Dóra igazgatónő és Nikolić Antal tanító fogadtak bennünket. Az agapé után három csapat ellen barátságos meccset játszottunk, amelyek bár fárasztóak voltak, de annál inkább szórakoztatóak. A találkozásnak nem az a lényege, hogy ki mennyi gólt lőtt, ki mennyi gólt kapott, vagy melyik csapat nyert, hanem a közös játék volt a fontos. Ügyesen játszottak a csantavéri gyerekek, látszik, hogy szeretik a focit, szeretik a sportot, és úgy vettük észre, hogy ők sem felkészületlenül érkeztek a mérkőzésekre. Köszönjük az iskolának és Nikolić Antal tanítóbácsinak, hogy megszervezte nekünk ezt a találkozást. Reméljük a jövőben még sok ilyenben lesz részünk. Jó volt látni, hogy ennyi nyolcadikos van, akik érdeklődnek a sportok után, és várjuk őket nagy szeretettel, hogy erősítsék a Paulinum focicsapatát!

 
A csantavéri Páduai Szent Antal templom 90 éves Print E-mail
Tuesday, 26 November 2019 12:07

November 10.-én ünnepelte a csantavéri hitközösség az 1929-ben épült templom megáldását és felszentelését. A település előtte is rendelkezett templommal, ám azt állapota miatt inkább úgy látták jónak, hogy lebontják, és újat építenek. Helyére Molcer Károly mérnök tervei alapján felépítették a római Szent Péter bazilikákra emlékeztető neoromán stílusú három kupolás templomot, amelynek ötletadója az akkori plébános Takács Gáspár volt. A megemlékező ünneplő akadémián a település plébánosa ft. Utcai Róbert köszöntötte az összegyűlteket, majd ft. Nebojša Stipić káplán szólt a horvát ajkú vendégekhez. Az ünnepélyen különböző korosztályú hívők léptek fel, akik fogalmazásokat és verseket mondtak. A fogalmazásokban a 90-évvel ezelőtti időkről emlékeztek meg, különösképpen a templom építésének időszakáról. Az ünnepségen fellépett egyebek közt a Musica Viva kamarakórus, a gyermekkórus Szedlár Barna Rózsa vezetésével, szóló művel Hajdú Sándor és Borbély Jácint, továbbá sok diák, akik különböző versekkel és előadásokkal tették szebbé a megemlékezést, akiket Nikolić Antal készített fel. Az est színvonalát még jobban emelte a koronaőrség díszőrállásában bemutatott Szent Korona hiteles másolata. Az eseményen jelen voltak a csantavéri cserkészcsapat tagjai is, akik a Szent István Korona lovagrendet kísérték. A programok keretében többször is hangsúlyt adtak annak a gondolatnak, hogy a templom falában minden egyes tégla egy csantavéri lakost jelöl. A rendezők ezzel arra akartak rámutatni, hogy a templom igazából a közösségé, vagyis az élő templomot ők alkotják és formálják.

Huszár Ádám

 
Első negyedév Print E-mail
Tuesday, 26 November 2019 11:54

Az oktatási szabályzati előírás alapján az intézetekben legelterjedtebb diák kiértékelés és tantárgyszerinti jegylezárás a félévi és az évégi gyűlés. Ezeken kívül az iskolák az év folyamán tarthatnak még két ilyen jellegű gyűlést, amelyek célja inkább a tanulmányok fellendítése és javítása. A Paulinum Gimnáziumban az őszi tantestületi gyűlés november 7-én, csütörtökön lett megtartva, amelyet az előírás szerint az iskola igazgatója vezet, msgr. Miocs József és az osztályfőnökök ismertetik a tanulók eredményeit. Ez az alkalom mindenek előtt az elsősök számára bírt jelentőséggel, mert ekkorra már nem csak az előadókkal ismerkednek meg, hanem az általuk tanított tantárgyakkal is, minek következtében egyértelművé válik számukra, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyek tanulása többet igényel. A tanárok előtt szintén fény derül a diákok képességeire, és ennek tudatában meg tudják vitatni a szükséges lépéseket, amelyek távlatában fel tudják állítani a jövőbeli követelményeket, mint ez alkalommal is történt. Összegezésben, a tanárok nem voltak egészen megelégedve az elért eredményekkel, de ez nem jelenti azt, hogy ezután nem lesz jobb. A félévig még van idő. Tehát a lehetőség adott az eredmények korrigálására. Hisszük, hogy ez így lesz, hiszen ez nem csak a tanulók feladata és érdeke, hanem a tanároké is.

 
Az ünnepeket otthon töltöttük Print E-mail
Wednesday, 13 November 2019 12:15

A Paulinumban, mint minden egyházi alapítású iskolában a november 1-je és 2-ka ünnepnap, ezért a diákoknak lehetőségük van hazautazni és otthon segítkezni. November 1-én Mindenszentek ünnepe van, amelyen az Egyház összes szentjére emlékezünk.

A mi falunkban, Csantavéren két temető található. A falubeli elnevezésük  Kistemető és Nagytemető. A Kistemető kápolnája Mindenszentek tiszteletére van felszentelve, ezért e napon itt délután ünnepi szentmisét tart a plébános, este viszont a templomban 5 órától az összes elhunytért imádkozunk. Imáinkban megemlékezünk azokról, akik a falu temetőjében nyugosznak, de azokról is, akik Csantavéren születtek, de végső nyughelyük egy másik falu vagy város temetőjében van.

Régi helybeli szokás volt, hogy ezen a napon az asszonyok otthon buktát vagy valami sósat sütöttek, és azt a templom előtt, vagy a temetőben a koldusoknak adták.

Ez a szokás sajnos ma már feledésbe merült, csak a nagyon idősek emlékeznek rá.

November 2-ka Halottak napja, ezen a napon mindenki felkeresi elhunyt szerettei sírját, amelyre virágot és mécsest visz. Falunkban ezen a napon az elhunytakért a szentmisét a Nagytemetőben szoktuk megtartani. Ekkor szenteli meg a plébános és a káplán a sírokat.

A  feldíszített temető este nagyon megható, hiszen a gyertyák fénye és a virágok mind maguknak beszélnek arról, hogy az élet győzedelmeskedett a halál felett.  Úgyszintén nappal is nagyon szépen néz ki, és a mondás szerint szinte sírkerté válik a temető.

Mindenszentekkor és Halottak napján úgyszólván mindenki a temetőt látogatja, azt lehet mondani, hogy zsúfolttá válik, és mindenki igyekszik kivinni a gyertyákat és a virágokat az elhunyt hozzátartozókra.

Ezt a két napot otthon töltöttük, és így lehetőség volt, hogy elhunytjaink lelki üdvéért imádkozzunk, valamint a tisztító tűzben lévő lelkekért.

 

Huszár Ádám

 
Megemlékeztünk † msgr. Fiser Jánosról Print E-mail
Wednesday, 13 November 2019 12:04

Október hónap 28-án tragikus közúti baleset következtében, amíg a Tiszaszentmiklós és Padé között balesetet szenvedettek segítségére szándékozott sietni, hatvanegy éves korában életét vesztette msgr. Fiser János, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke. Fiser János atya két évvel ezelőtt járt nálunk, és tartott ünnepi beszédet a Paulinum Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) 55. évi fennállásának alkalmából. János atyát a Paulinumhoz ennél jóval távolabbi kapcsolatok fűzik. 1973 és 1977 között a szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnázium Paulinum diákja és a szeminárium bentlakója volt. Pappá szentelése után többször is megfordult itt, és papi tevékenysége idején míg Székelykevén és Pancsován látott el szolgálatot, vendégül látta a Paulinum elöljáróit és diákjait. Értesülve halála híréről a rektor atya ismertette megboldogult János atya életét és munkáságát, majd Requiem-et mutatott be érte. János atya nagyon tisztelete a Paulinumot, mint Alma Mater-ját, továbbá támogatója volt az iskolának és az intézetnek. Isten adjon neki örök nyugalmat országában!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 67