Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Megkezdődtek az érettségi vizsgák Print E-mail
Monday, 08 June 2020 09:04

Az emberi élet időbelileg szakaszokra tagolható. Minden egyes szakasz lényeges változásokat, és egyben lehetőségeket hoz magával. Végzős diákjaink, az érettségizők is életük egy ilyen szakaszának a végén vannak. Négy éves iskolai tanulmányaik lezárásához és számonadásához értek. Az online oktatás keretében részt vettek az érettségiztető tanárokkal a felkészítőn, és az elmúlt héten tiszteletben tartva a járványra kiadott egészségügyi előírásokat lezajlott az érettségi első része. Sikeresen túl tudhatják magukat a három írásbeli vizsgán (anyanyelvből, latinból, németből), minek után rövid időre fellélegezhettek. Még előttük áll a szóbeli számonkérés, amellyel végérvényesen zárul számukra a középfokú képzés, és ezzel egyben igazolást kapnak a felkészültségükről további tanulmányaik folytatásához. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartanak.

 
Fertőzés megelőzésére kapott felszerelés Print E-mail
Monday, 08 June 2020 09:00

Május hónap végén lett megtartva a szabadkai oktatási intézetek igazgatói számára a gyűlés, amelynek témái az online oktatás, intézetek fertőtlenítése és ezek utóbbiakba való látogatás feltételei voltak. Az igazgatók a kormány által kiadott előírásokat, utasításokat és plakátokat kaptak, amelyek az intézetben való tartózkodás feltételeit ábrázolják és  szabják meg a fertőzés megelőzése céljából. Erre a célra az oktatási intézetek a Szabadkai Önkormányzattól nátrium-hipoklorit alapú fertőtlenítő szereket vehettek át a szabadkai Üzleti Inkubátorban a termek fertőtlenítésére, továbbá egyszer használatos sebészeti maszkokat és gumikesztyűket.  A Szabadkai Vegyészeti iskolában szintén védőmaszkokat vehettünk át. Ezek a védő felszerelések kiosztásra kerültek az intézetben dolgozok, érettségizők és tanárok között.

 
Évzáró gyűlés Print E-mail
Monday, 08 June 2020 08:34

Idén a rendkívüli helyzet miatt maga a tanévzárás is rendkívüli lett. Az oktatási intézmények számára közétett előírások értelmében eljárva került sor május 29-én, pénteken a 2019/20-as tanévet záró tanári gyűlés megtartására. A tanári testület nem a tanáriban tartotta meg ülését, mivel annak a jelenlegi követelmények fényében tér kapacitása nem kielégítő, hanem az intézet nagy étkezőjében lett kialakítva az ülésezés színhelye. Május 20-val a negyedikesek számára lezárult a tanév, és számukra ettől kezdetét vette a nagy érettségire való előkészület, míg folyó hó 29-vel az első három osztály számára hivatalosan is véget ért az online oktatás. A gyűlésen osztályonként haladva lett megvitatva és véleményezve a diákok aktivitása. Az oktatók beszámolóiból a diákokra vonatkozóan sok tapasztalat szűrődött le, amelyek a rendkívüli oktatási módszer következtében tárultak fel. Ezen ismeretek az adott diákok későbbiekben való jobb teljesítésnek érdekében lesznek felhasználva. A tanárok a tanulók távképző oktatáson való összesített három hónapos részvételi arányukkal nagyjából meg voltak elégedve, és az általuk a házi feladatokra és ellenőrzőkre visszaküldött megoldásokkal. Az év végi osztályzatok kielégítőek, különösen a harmadik osztály átlaga lett kimagasló, amiért az egész osztály elismerésben fog részesülni. A gyűlést mons. Miocs József igazgató zárta, aki sajnálattal mondta, hogy a hagyományos közös, diákok és tanárok hálaadó Te Deum mise elmaradt, de imáinkban mindannyian hálát adhatunk Istenek az eredményes tanévért, főként azért is, hogy idéntől az államilag megerősített és elfogadott új tanterv szerint haladunk. A gyűlés második részében döntések születtek az érettségire vonatkozóan. Júniusban kezdetét veszi az érettségi első szakasza, amely három írásbeli dolgozatból (anyanyelv, idegen nyelv, latin) áll, majd a rá következő héten pedig a záró rész, amely a szóbeliből (anyanyelv, történelem, idegen nyelv, latin) áll. Imádkozzunk az érettségizőkért!

 
Elhunyt ft. mgr. Szungyi László atya Print E-mail
Monday, 08 June 2020 08:28

Szungyi László atyát, Temerin plébánosát május 14-én, csütörtökön hosszú betegség után az újvidéki kórházban életének 70. évében elszólította az Úr. 1950. március 26-án született Verbászon. Teológiai tanulmányait 1968. és 1976. között végezte Zágrábban és Rómában. 1976. július 4-én szentelték pappá Verbászon. László atya 44 évig szolgálta az Urat és az embereket a földön. Ez idő alatt különböző helyeken teljesített szolgálatot és látott el feladatokat. 1978-ig Rómában volt  továbbtanulás céljából. 1978-tól 1981-ig kápláni feladatokat látott el a szabadkai Szent György és a Szent Rókus plébániákon. 1981-től 1984-ig ideiglenes kormányzó volt Királyhalmán. Ezen időszakban László atya a Paulinum gimnázium történetének is része lett. A gimnáziumban mind a négy osztályban német nyelvet tanított. 1984-től 1990-ig plébániai kormányzó Termerinben, majd 1990-től haláláig  plébános itt. A Paulinumban tett munkájáért hálásak a volt diákok és az iskola. Ezért mindnyájan imáinkba foglaljuk, és kérjük az Urat adjon örök nyugodalmat neki, és bőségesen jutalmazza meg hűséges szolgáját!

Requiescat in Pace!


 
Nem állt meg a tanítás Print E-mail
Monday, 08 June 2020 08:27

Március 15-én életbe lépett a Covid-19 vírus miatt a rendkívüli állapot. A rendelet értelmében az oktatási intézetek áttértek a távoktatásra. Ennek megfelelően jártunk el mi is, és multimediális eszközök révén tartjuk fen a kapcsolatot a diákjainkkal és folytatjuk a képzést. A rendkívüli állapot terén májusban enyhítések történtek, ám az oktatási intézetek nem nyithatták meg ajtóikat. A rendelet értelmében a tanítás május végén fejeződik be. Ennek értelmében intézetünkben május 29-én lesz megtartva az évzáró gyűlés az érvényben lévő személyek közti érintkezésre vonatkozó szabályok szerint. Június első napjaiban lehetőségük van az osztályzattal meg nem elégedett diákoknak javítaniuk. Az érettségizők számára pedig  június 4-e és 6-a között az érettségi vizsgák veszik kezdetét. Imádkozzunk Istenhez érettségizőinkért, hogy sikeresen zárják négyéves tanulmányaikat!

 
Bemutatkoztunk három iskolában Print E-mail
Monday, 04 May 2020 09:54

A tavasz folyamán úgynevezett „iskolák börzéje” megnevezéssel községi szinten szoktat tartani külön rendezvényt a szak-, közép- és felsőoktatási intézmények részére, ahol bemutathatják intézetüket és képzési programjaikat az érdeklődök számára. Ilyen jellegű volt a március elején Újvidéken megtartott oktatási kiállítás, ahová Vajdaság szerte érkeztek diákok. A fentebb említett rendezvényeken kívül az oktatási intézmények nyíltnapokat is tartanak az érdeklődök számára, vagy kisebb küldöttségek keretében előegyeztetés alapján keresik fel az általános iskolákat. Ezen utóbbi módon, még a kialakult jelenlegi rendkívüli helyzet előtt, sor került arra, hogy Szabadkán a Majsai Úti Általános Iskolában, Bognár Beáta igazgatónővel előzetes egyeztetés alapján, a Paulinum Gimnázium bemutatásra került az érdeklődő nyolcadikos diákok számára. A Paulinumból Kiss Tamás, Petrovity Ádám és Varga Sámuel Tóth Bagi Kornél magyar tanár kíséretében rövid ismertető film vetítéssel adtak bepillantást az intézeten belüli életbe és oktatásba. A találkozó kötetlen részében a paulinista tanulók gitáron és klarinéton korunk ismert popzenéivel szórakoztatták a diákokat, továbbá a kérdéseikre válaszoltak az érdeklődőknek. Ugyan ezen kis gárda, szintén a rendkívüli helyzet meghirdetése előtt Szabadkán Weiss Vesna igazgatóval történt megbeszélés után a Széchenyi István Általános Iskolában látogatását tette a végzős tanulóknál.

Csorba Ottó földrajz tanár vezetésével  Msgr. Miocs József rektorral és a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójával, Szűcs Annával és a nyolcadikos diákokkal találkoztak a paulinisták.  A Paulinum Gimnáziumba fiúk és lányok a kisérettségi megszerzése után tudnak beiratkozni, ahol majd az intézet által átadott és az állam által jóváhagyott újabb megreformált oktatási program szerint lehet középoktatási képzésben részesülni. A fiúk részére bentlakásos lehetőség is fennál, a lányok részére pedig bejárás a gimnáziumba, ahol az iskola a tudás mellett, hangsúlyt fektet a nevelésre és a keresztény  értékek továbbadására.

 
A plébános és a szeminarista élelmiszer csomagokat juttatnak el az idősebb híveknek Bácskában Print E-mail
Monday, 04 May 2020 09:43

Március 21-én kezdetét vette a rendkívüli akció, amelynek célja a jelenlegi vírus járvány következtébe hátrányos helyzetbe kerültek élelmiszer csomagokkal való megsegítése, amelyeket a verbászi Keresztelő János és az ókéri Szent Mihály arkangyal plébániák hívő tagjai a nagyböjt folyamán összeadtak. Az idősek számára a segítségnyújtás nem csupán egyszeri megsegítésre korlátozódott a rendkívüli helyzet idején, hanem további segítséget nyújtanak a szükséges árucikkek beszerzéséhez a boltokból. Az élelmiszer gyűjtés nagyböjt elején kezdődött meg, amelynek kezdeményezője Vovk Igor verbászi görög katolikus paróchusa. Az országban meghirdetett rendkívüli helyzetre való tekintettel, minek után falvakban a 70 éven felüliek nem hagyhatják el otthonaikat, és élelmiszer készleteik végesek, valamint nincsenek hozzátartozóik, akik ezeket beszereznék, ezért számukra rendelkezésükre állunk. Minek után a hívek által összegyűjtött készletek kifogyóban voltak, ezért a verbászi község elnökétől, Milan Glušactól kért támogatást Igor atya, aki csomagokkal segítette meg az akciót. A jelenlegi helyzet következtében eluralkodott félelem miatt önkéntesek hiányában a csomagokat Vovk Igor atya és Krnješin Aleksandar, a szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium Paulinum diákja, aki a határzárlat véget nem térhetett vissza a boszniai banja lukai Krisztus Király plébániára, ők maguk vitték házhoz.

 
Tornyai festmények Szabadkán Print E-mail
Monday, 04 May 2020 09:29

Februárban megtekintettük a Szabadkai Városi Múzeumban Tornyai János festőművész alkotásaiból rendezett kiállítást. Tornyai 1869. január 18-án született Hódmezővásárhelyen, ahol 1936. szeptember 20-án hunyt el. Ő az alföldi iskola jelentős mestere. Műveiben az alföld lakosságának szegény rétegeinek életéből egy-egy hétköznapi pillanatát ragadja meg, valamint bemutatja a táj értékeit és annak szépségeit. Tornyai alkotásai nyugaton is elismerést kaptak, ugyanis a nemzetközi kiállításokon aranyérmeket nyertek. Szülőhelyén múzeumot neveztek el róla, ahol alkotási megtekinthetők. A Szabadkára került 59 alkotásból álló válogatás nem véletlen, ugyanis ő maga gyakran járt Szabadkán. Barátja volt a szabadkán tevékenykedő Oláh Sándor festőművész. A kiállított képek igyekeztek betekintést engedni a festőművész különböző időszakjaiba, amelyen keresztül nyomon követhető fejlődése és irányzata.

A múzeumban továbbá megtekintettük „A gramofon története és a lemezek aranykora” című kiállítást, amelyen szemügyre vehettük a különböző korokból származó lejátszókat. Itt láttunk eredeti Thomas Alva Edison fonográfot, amely az első hangfelvételre és lejátszásra alkalmas készülék.

 
Csantavéri látogatás Print E-mail
Monday, 04 May 2020 09:06

Minden évben ellátogattunk egy közeli plébániára. Idén március 8-án, nagyböjt második vasárnapján Csantavérre látogattunk el. A 10 órakor kezdődő  szentmisén vettünk részt az elöljárókkal és az iskola tanulóival a helyi hívekkel. A misét ft. msgr. Miocs József mutatta be, akivel együtt misézett ft. Tojzán László, ft. Lukács Arnold, ft. Utcai Róbert plébános és ft. Nebojša Stipić káplán. A szentmisén a prédikáció után Mrkályevity Alen negyedikes diákunk tett tanulságtételt. Az olvasmányt, a szentleckét és a hívek könyörgését tanulóink olvasták. A szentmise végén egy szavalattal, amelyet Huszár Ádám mondott el, és egy zeneszámmal, amelyet Kiss Tamás és Petrovity Ádám adtak elő klarinéton és gitáron, lepték meg az egybegyűlteket. Ezzel a rövid műsorral gazdagítottuk a vasárnap délelőttjüket a hívőknek. Az áldás előtt a gyerekeknek, akik érdeklődtek az iskola után lehetőségük volt kérdéseket feltenni, amelyre Varga Sámuel tanuló válaszolt. A csantavéri plébános, ft. Utcai Róbert mindig valami meglepetéssel vár bennünket.

Mise után megtekintettük Szerbia Csantavéren található legnagyobb takarmánykeverő cégét, a Gebit. Ez volt az első meglepetés. Ott a polgármester,  András Gyuricsin Attila fogadott bennünket, majd körbevezetett. Bemutatta a gyár történetét, hogy honnan is indult ez az egész, és hogy hol tart most, illetve egy kis betekintést nyerhettünk, hogyan is zajlik ott a mindennapi munka. Megmutatta a hatalmas raktárakat, magtározókat és a gépeket. A csantavéri Gebi 1990-es évek elején alakult. Először a takarmányokhoz szükséges nyersanyagok behozatalával foglalkozott. Mivel ez a tevékenység fejlődött, lehetővé vált, hogy elindítsanak egy takarmánykeverő gyárat. Ma már a tudásnak és a legmodernebb technológiának hála a termelési folyamat teljes mértékben automatizált. A minőségi nyersanyagnak és végterméknek hála a Gebi mindössze néhány év alatt rengeteg vásárló bizalmát nyerte el. Először Szerbia területén voltak elérhetőek a termékek, de ma már a környező országokban is megtalálhatók.

Gyárlátogatás után visszamentünk a plébániai Takács Gáspár templomépítő után elnevezett terembe, ahol finom, bőséges ebéddel és a Huszár család desszerttel látott el bennünket.  Ebéd után pedig következett a második meglepetés, hogy elfogyjon az az energia, amit az ebéddel összegyűjtöttünk. Elmentünk a Kruparába, ahová a csantavéri fiatalok rendszerint járnak szórakozni. Kedvünk szerint bowlingozhattunk és biliárdozhattunk. Mivel ritkán adódik lehetőségünk ilyen fajta szórakozásra, ezért szinte kivétel nélkül mindenki a bowlingot választotta. Ami még érdekesebbé tette az egész játékot, hogy nem csak mi diákok versenyeztünk egymás közt, hanem a játékba az elöljárók is bekapcsolódtak. Körülbelül két óra játék jól kimerített mindenkit, és megindultunk vissza a kollégiumba. Nagyon tartalmas és érdekes vasárnapot tölthettünk Csantavéren. Betekintést nyertünk egy hatalmas gyárba, és kikapcsolódni is volt lehetőségünk. Köszönetet mondunk mindezért ft. Utcai Róbert plébánosnak és munkatársainak, valamint a Gebi gyár vezetőségének. Remélem jövőre is ugyanilyen szép élményben részesülhetünk.

 
Újvidéken és Péterváradon voltunk Print E-mail
Monday, 09 March 2020 11:40

A Vajdasági Tartomány jóvoltából Paulinum tanulói idén ellátogathattak Újvidékre, ahol elsősorban megtekinthettük a 26. Nemzetközi Könyvvásárt, illetve a 25. Art Expo kiállítást, valamint a könyvvásárt is. Az oktatási kiállításon különböző egyetemek és oktatási karok képviseltették magukat. A rendezvényen megtekintettük a standokat, és aki könyvet szeretett volna vásárolni, nyugodtan megtehette. A választék igen színes és nagy volt.

A kiállítás után ft. Erhard Róbert, a Mária Neve templom plébánosa ebéddel lepte meg a tanulókat. Az étkezés után megtekintettük a városközpontot, majd elindultunk a vár felé. A várban az idegenvezető bemutatta Pétervárad történetét. Kezdetben csak az erődítmény állt, majd fokozatosan alakult ki körülötte a település. Mára már egybenőtt Újvidékkel, ennek ellenére külön önkormányzata van és külön község is. Pétervárad nevének eredetét az uradalom birtokosára vezetik vissza, aki Gurwey fia Péter (a Bánk bán Petur bánja) volt, aki 1213-ban Gertrúd királyné meggyilkolása miatt veszítette életét és birtokait. A név utótagja „kis vár” jelentésű. 1237-ben említik először Peturwarod néven. A római korban Cusum-nak, majd Acumincum-nak nevezett település volt itt. Ma is álló vára a ciszterci apátságé, majd 1439-ben Albert magyar király Garai Jánosnak adta. Az 1440–1441-es harcokban Újlaki Miklós foglalta el, majd újra a Garaiaké lett.1463-ban itt kötött szövetséget Mátyás király Velencével a törökök ellen. 1526. július 15-én a várost elfoglalta a török, míg a várat 12 napi kemény ostrommal csak július 27-én tudta bevenni. 1688-ban Miksa Emánuel bajor választófejedelem csapatai felszabadították, de 1694 őszén Ali pasa ismét elfoglalta, majd Caprara közeledtére visszavonult. 1692-ben kezdték építeni a ma is látható erődítményt, amely a XVIII. században Magyarország legmodernebb és legnagyobb vára volt. Az építkezés egészen 1780-ig elhúzódott. 1716. augusztus 5-én itt aratott nagy győzelmet Savoyai Jenő a török felett. Kegykápolnáját a bécsi Breiner család építtette egy török építmény felhasználásával 1716-ban, annak emlékére, hogy a török itt gyilkolta meg brutális kegyetlenséggel Breiner tábornokot. A kápolnát a Havas Boldogasszony kegyképe díszíti. Híres Mária kegyhely katolikus búcsújáró hely. 1849. június 5-én Kiss Pál honvédtábornok kapta meg az erőd parancsnokságát Vukovics Sebő miniszter javaslatára. Az esemény hatására kisebb összetűzésbe került a várat felszabadító Perczel Mórral, hisz ő öccsének, Perczel Miklósnak akarta e tisztséget. Kiss Pál parancsnokságával a vár 1849. szeptember 7-én, egy meg nem érkezett levél miatt feltétel nélkül kapitulált. A honvédség IX. hadteste, azaz 5800 főnyi katonaság tette le a fegyvert, és ezzel 200 tábori és várágyú került a császáriak kezébe. A legénység még aznap, vagy az elkövetkezendő napokban elvonulhatott. Kiss Pált és a tisztek egy részét (180 fő) november 7-éig fogva tartották. Pétervárad tehát a szabadságharc utolsó előtti védőbástyája volt Komárom előtt. 1883-ban vasúti híd épült a Dunán. A trianoni békeszerződésig Szerém vármegyéhez tartozott. 1918-ban a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (illetve a Jugoszláv Királyság) része lett, mint a Dunai Bánság egyik városa. A második világháború idején a tengelyhatalmak elfoglalták és a Független Horvát Államhoz csatolták. A világháború után Vajdaság Autonóm Tartomány része lett. 1980-1989 között önálló község, majd 1989-2002 között Újvidék község része, 2002 óta pedig formálisan léteznek önálló községi hivatalai, de Újvidék város egyik községeként alárendelt szerepű. 2008-ban felerősödött a törekvés a város lakói között, hogy az újvidéki városi igazgatással szemben ismét önálló község legyen. Ezen ismertető után, bejártuk a vár alatt lévő alagút rendszer egy részét, és így betekintést nyerhettünk a törökök ellen harcoló katonák életkörülményeibe.

Huszár Ádám

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 73