Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Nagyböjt kezdete Print E-mail
Monday, 09 March 2020 08:28

A keresztény világ számára hamvazószerdával kezdetét vette a húsvétra előkészítő nagyböjti időszak. Hamvazószerda megnevezését a liturgikus szertartás során történő hamuval való megjelölés után kapta. A hamu az elmúlást és a megtisztulást jelképezi, amely utóbbi a böjti idő célja. A szertartást végző személy, míg hamuval a homlokra keresztet rajzol, vagy azt a fejre szórja a következőket mondja: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel! Újabban így is figyelmeztethet: “Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”. A nagyböjti időt reggeli szentmisével kezdtük meg hamvazkodással. Ebben a liturgikus időszakban hangsúly tevődik a böjtre, az imára és az alamizsnálkodásra, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessen az ember Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság. Szerdán este a diákok vezette keresztúton végigkísértük Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

 
Farsangolás Print E-mail
Monday, 09 March 2020 08:13

Alighogy kihevertük a karácsonyi és szilveszteri örömteli napokat, kezdődik az év leghosszabb mulatságoktól tarkított időszaka a farsang. Február 24-én, hétfő este megrendezésre került intézetünkben a farsangi est, amelyen egymást örvendeztettük meg azzal a tudással, amit eddig elsajátítottunk.

Mi is tulajdon képen a farsang? Jelmezversenyek, álarcos mulatságok, elegáns bálok időszaka. A nyugati kereszténységben a karácsonyi ünnepkör lezárása a január 6-án ünnepelt vízkereszt, háromkirályok napján van. Ezen a napon zajlanak a házszentelések, és ekkor bontjuk le a karácsonyfát is. Ekkor kezdődik a báli szezon, a farsang, mely a húsvéti nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. Mivel a hamvazószerda mozgó ünnep, a farsangi időszak hossza változó. A köztudatban a február az igazi farsangi hónap, ennek az lehet az oka, hogy hagyományosan a farsang farkaként ismert utolsó három napon van hagyományosan a legnagyobb mulatozás. A Föld különböző országaiban megrendezésre kerülő farsangi ünnepek mindegyikének múltbéli gyökere van. Megjelenési formájukban ezek a tél végén megtartott maszkos, álarcos, jelmezes ünnepi vigasságok és események, egy – egy ókori kultikus megemlékezésre vagy szertartásra vezethetők vissza: az ősi germán istennő köszöntése; a Mezopotámiából a hellenisztikus kultúrkörbe asszimilálódó szaturálnia ünnepek; a különféle görög és római kultikus ünnepek. A kereszténység elterjedésével azonban Európában az ilyen típusú ünnepek eltűntek a mindennapokból, és csak a középkor végétől, a reneszánsz kibontakozásától kezdtek ismét megjelenni. Az eltűnésük azzal magyarázható, hogy az álarcos-jelmezes mulatságok minden esetben mértéktelen dorbézolással, bujasággal és evéssel-ivással párosultak. Ez utóbbi következtében igen gyakoriak voltak az erőszakos cselekmények. A rendbontások és az erkölcstelen kicsapongások miatt ezeket a rendezvényeket az Egyház nem jó szemmel nézte, ezért megpróbálta visszaszorítani. A középkortól megjelenő farsangok és karneválok új szokásai mára minden kontinensen elterjedtek. Ezek a rendezvények mára már a hagyományok megőrzésén,  „csupán” a vidámságon túlmutatnak. Egész iparág épült köréjük, amelyek komoly pénzügyi bevételt termelnek a látványosság által, amellyel a világ minden részéről érkező sok millió turistát elkápráztatják. Mi egymás megnevettetéséért, saját szellemi erősségeink villogtatásával léptünk fel osztálytársaink szórakoztatására. Idén is egy-egy hangszeres zeneszámmal, színművészeti és poétikai előadással kacagtattuk meg egymást.

Huszár Ádám

 
Születésnap ünneplése Print E-mail
Monday, 24 February 2020 09:33

A születésnap, névnap tökéletes alkalom arra, hogy ünnepeljünk és tudassuk a másikkal, hogy mennyire fontos számunkra. Ezen jeles alkalmak körül az emberi történelem folyamán különféle szokások alakultak ki. Az egyik legjelentősebb hagyomány a már szleng ként használt „party” vagyis összejövetel szervezés, amelyen a család, rokonok, barátok összegyűlnek, hogy köszöntsék az ünnepeltet. Az első „bizonyított” születésnapi ünnepség az 1800-as évek Németországában zajlott és a Kinderfest nevet kapta. Ez az ünnepség azért jött létre, mert akkoriban nagy volt a gyermekhalandóság, és a gyermekek első születésnapját nagy öröm övezte. A vendégek arra voltak hivatottak, hogy örömet hozzanak a házba, és ezzel az örömmel távol tartsák a kisgyermektől a rossz szellemeket. A másik szintén ismert szokás az ajándék adás. Az ajándék az ajándékozó megnyilvánulása, amellyel a figyelmességet, másik fontosságát fejezi ki. Születésnapok ünneplésének központi eseménye a gyertyákkal díszített születésnapi torta felvágása. Az ilyen alkalmakra készült torta eredete az ókori görög kultúrára mutat vissza, ahol szokás volt, hogy Artemisz istennő számára minden évben gyertyával ékesített hold alakú tortát készítettek. Ettől a hagyománytól függetlenül Németországban a középkorban kialakult egy sajátos keresztény szokás, miszerint édes tésztából Jézus formájú apró süteményeket ajándékoztak egymásnak, így ünnepelve a Megváltó születését. Isten éltesse azokat a tanulóinkat, akik ebben a hónapban 18. életévüket betöltötték, és nagykorúak lettek.

 
Hosszú hétvége Print E-mail
Monday, 24 February 2020 09:24

Február 15-e országunk államiságának ünnepe. Ezzel a dátummal 1804-ben vette kezdetét Orašac-on a szerb felkelés. A harc a szerb lakosság és a törökök között dúlt. 1835-ben szintén február 15-én Kragujevacon volt megtartva a nemzetgyűlés, amelyen a Szerb Fejedelemség első alkotmánya el lett fogadva. Ezért döntöttek 2001-ben, hogy Szerbia államiságának az ünnepe február 15-én legyen. Állami rendelet alapján ezen a napon, és a rá következő napon, de minek után ez vasárnapra esett, ezért hétfőn is az oktatási és más állami intézményekben munkaszüneti nap volt. Idén e nap szombatra esett, ezért a hétvégével összekötve hosszú szünet lett tartva.

 
Kilenced és lelki megújhodás Print E-mail
Friday, 14 February 2020 10:45

A Katolikus Egyházban február 2-án kezdetét vette a kilenced Lourdes-i Szűzanya tiszteletére. Ezen a napon vette kezdetét 1858-ban a több napig tartó jelenések a Lourdes közelében lévő barlangban. Bernadette Soubirous tanú szavait kezdetben a lakóság kételkedve fogadta, míg a Szűzanya által meg nem mutatott forrás mellett csodás gyógyulásnak tanúi nem lettek. A jelenések hatására Bernadette addigi életmódjával felhagyott, és szerzetes nővérnek ált a Nevers Saint-Gilgard nevű kolostorba. A csodás események után a Szűzanya óhaja szerint megépült a templom. Azóta a barlang sziklái fölé és földalatti Szűz Anya tiszteletére épült bazilika a keresztény világ legismertebb zarándokhelyévé vált. A jelenések emlékezetére minden évben február 3-tól 11-ig a hívők világszerte kilencedet végeznek. Mi is a kápolnánkban a Szűz Mária kegyszobor előtt minden nap végeztük a lourdesi kilencedet, és asszisztenciát adva elöljáróinkkal részt vettünk az e hó 11-én kilencedet záró esti ünnepi püspöki szentmisén.

 
Balázsolás Print E-mail
Friday, 14 February 2020 10:41

Február 3-án van Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Ekkor a keresztény világ tagjai a torok áldásban, úgynevezett Balázsolásban részesülhetnek. Szent Balázs a 3-4. században élt. Örmény származású volt, aki mint orvos tevékenykedett. Példás keresztény magatartása miatt Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Ő a Szentlélektől indítva elvonult egy a közelben lévő barlangba, ahonnan vezette a közösséget és folytatta gyógyítói tevékenységét. A helyi helytartó elfogatta és hittagadásra akarta rávenni, ám minek következtében ez nem sikerült, halálra ítélték. Liturgikus emléknapján a szabadkai Szent Teréz templomba az elöljárókkal mi is átmentünk a délutáni misére, ahol Balázs áldáshoz járultunk.

 
Öröm kapni, de nagyobb öröm adni! Print E-mail
Friday, 14 February 2020 10:38

Az Egyháznak világszerte különféle jellegű karitatív intézményei vannak. Egyházmegyénkben a legelterjedtebb szabadkai központtal a „Caritas” szeretetszolgálat. Ezen kívül dr. Harmath Károly OFM kezdeményezésével előbb Dreán 2004-ben a Poverello Alapítvány révén meg lett alapítva az első lurkóház a gyerekek számára, majd Hajdújáráson és Óbecsén. Az alapítvány nevét Assisi Szent Ferenc Poverello (szegényke) megnevezése után kapta. Az alapítvány célja, hogy segítsen a szegény családokon, különösképpen a hátrányos helyzetbe került gyermekeken. Ezek az intézmények, mint napközik működnek, ahol gondoskodnak a gyerekek számára a napi meleg élelemről, és az itt dolgozó nevelők segítséget nyújtanak nekik a tanulásban és az iskolai feladatok és teendők elvégzésében. A házak állami támogatás nélkül csak a jó szándékú emberek adományaiból működnek. Ennek okánál fogva, az intézet működéséhez hozzájárulva a Paulinum a kapott élelmiszer és tisztálkodási csomagból jutatott a hajdújárási Lurkóházba is.

 
Nagy séta a természetbe Print E-mail
Saturday, 08 February 2020 11:49

A tudomány területén minden évben egyre nagyobb áttöréseket érnek el a kutatók, amely eredményeket a XX. században lehetővé vált miniatürizáló és nagyléptekben fejlődő technikai világ a gyakorlati életbe átléptetve az emberek számára könnyen elérhetővé tette. Az elmúlt időkben egyre megosztottabb vélemények vannak a modern technikai vívmányokkal, főként a digitális világ kapcsán. Ezen vélemények közös nevezője, hogy amennyi jó van bennük, annyi rossz is. Néhány évtizeddel ezelőtt egy számítógép még igen nagy és drága volt, mára már viszont az ember markában elfér egy okos telefon formájában. Ezzel is csökken vagy teljesen megszűnik a helyhez való kötöttség, vagyis állandóan elérhető, kéznél van és ebből kifolyólag az általa felkínált számtalan lehetőségek függővé és korlátozottá teszik az embert kapcsolatai, környezet ismerete, valós élmények szerzése terén. Ezen jelenséggel foglalkozik a nemrég napvilágot látott Jexi mozi film is. Mára már a fiatalok terén egyre inkább lehet találkozni olyan esetekkel, hogy idejük nagy részét a gép előtt ülve játékkal töltik el. A diákok helyi és környezetismereteik, valamint egymás közti kapcsolataik építésnek érdekében bevett szokás intézetünkben a közös nagy séták. A nagysétára a második félév napján került sor. A kedvező idő lehetővé tette, hogy gyalog menjünk ki a Palicsi tóhoz, ahol megtekintettük a parkot és bejártuk a tó partját.

 
Félév Print E-mail
Saturday, 08 February 2020 11:42

Az oktatási intézmények előírt szabályzata szerint az oktatók félévente lezárják a jegyeket, amely által körvonalazódnak a diákok képességei az oktatott tantárgyak területén. Vajdaság területén az oktatási előírások szerint a téli szünet előtt zárják le a jegyeket. A Paulinum Gimnáziumban a Belgrádi Oktatási minisztérium szerint ez január végén történik. A fentiekben említett oknál fogva január 30-án, csütörtökön délelőtt meg lett tartva a tanári kar félévi gyűlése. Ennek keretében sor került a diákok eredményeinek ismertetésére és megvitatására. A hangsúly a tanulmányok fellendítésén és javításán van. Az idei félévi osztályátlagokkal a tanári kar tagjai általánosságban meg voltak elégedve, különösen a III. osztály kitűnő sikereivel. A diákok előtt álló oktatási időszak még hatékonyabb és javukat szolgáló képzés érdekében a gyűlésen msgr. Miocs József igazgató a tanárokkal, illetve a tanárok egymás közt megvitatták a rendelkezésre álló lehetőségeket és a bevált pedagógiai módszereket. A gyűlés második felében megbeszélésre kerültek a további fejlesztések, és bemutatásra került a féléves program.

 
A PAULINUM NAPJA Print E-mail
Saturday, 01 February 2020 11:47

Január 25-én emlékezik az Egyház Szent Pál apostol megtérésére. Szent Pál, a népek apostola a Szabadkai Egyházmegye védőszentje. Ezen a napon az egész Vajdaságban egyedülálló és egyházmegyénk egyetlen oktatási intézetének a Paulinum Püspökségi Gimnázium és Szeminárium ünnepe is van, amelynek névadója Szent Pál, aki a kereszténység legnagyobb hittérítője, szónoka és írója volt. Ezért világszerte viseli számos oktatási és nevelési intézmény az ő nevét. E jeles napon a Paulinum kapui megnyílnak a hívek előtt is, hogy a Szent Pál tiszteletére felszentelt kápolnában közösen ünnepeljenek a diákokkal.

Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött, amelyet msgr. Stanislav Hočevar belgrádi metropolita-érsek mutatott be. A hívekhez horvát nyelven Hočevar érsek szólt, magyar nyelven viszont a Szent Gellért Szeminárium rektora, dr. Kovács József atya. Szentbeszédjeikben méltatták Szent Pál apostol erényeit, tevékenységét és kitartását a hitben, valamint buzdították a diákokat az ő követésére a hitben, és az abból fakadó cselekedetekre. Az érsek úrral együtt miséztek a szeminárium elöljárói msgr. Miocs József rektor és msgr. Marko Forgić lelkész. Az ünnepi szentmisét megtisztelték jelenlétükkel, a tartományi kormánytól Pásztor István (Tartományi Képviselőház és VMSZ elnöke), Nyilas Mihály (Vajdasági Tartományi Kormány oktatási titkár), Hajnal Jenő (MNT elnöke), Belgrádból Gavrilo Grban a Vallási minisztérium képviselője, Bunford Tivadar (Szabadka városi képviselő-testület elnöke), továbbá a Szabadkai Önkormányzattól Bálint Ágota és Magosi Zsuzsanna, a Magyar Köztársaság főkonzulátusról Benyovszky Anna konzul  és a Horvát Köztársaság főkonzulátusáról Hrvoje Vuković konzul.

Továbbá megtisztelték az ünnepséget középiskolák igazgatói, vállalatok vezetői, jótevők, szülők, vendégek és a kedves hívek sokasága. Az ünnepi szentmisét szebbé és hangulatosabbá tették tanulóink szereplésükkel. Gitár és hegedű kettős, Pertovity Ádám és Ördög Valentin előadták Bihari Benjamin Rejts el című művét. Magyar nyelven Huszár Ádám elszavalta Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben  című versét. Citerán Gyuris Bálint eljátszotta a Székely himnuszt. Ezután horvát nyelven Ilić Stefan elszavalta Izidor Poljak: Ja glasnik bit ću Božji című versét. Végül az ismert Leonard Kholen Aleluja című művét gitáron és klarinéton Petrovity Ádám i Kiss Tamás szólaltatták meg.

A szentmise és a műsor végén iskolánk igazgatója és a szeminárium rektora köszönetet mondott minden jelenlévőnek, majd jelen és távollévő jótevőknek, akik bármilyen módon támogatják és segítik az intézet működtetését. Az ünnepség után egy bensőséges fogadás keretében társalogtak a meghívottak és a kedves vendégek.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 73