Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Látogató az Apostoli Nunciatúráról Print E-mail
Wednesday, 14 October 2020 07:47

Miután a belgrádi Apostoli nunciatúra  titkára Msgr. Filippo Colnago újabb kinevezést kapott és elhagyta Belgrádot, új titkár, illetve tanácsos érkezett Vatikánból.  A jelentős tisztséget a mexikói  születésű Msgr. Fermin Sosa Rodriguez az elmúlt esztendőtől tölti be. Msgr. Rodriguez  eddig számos országban többféle  diplomáciai tevékenységet teljesített, miután Belgrádba kapott kinevezést. Az új hely, újabb kihívások  elé állította őt, de tapasztalata és diplomáciai bejáródottsága révén, otthonossá tette őt az új helyén. Szerbiai tartózkodása során, már meglátogatott egyes  egyházi és világi személyeket, valamint intézményeket. Az elmúlt héten, rövid, mondhatjuk, villám látogatást tett a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban és Szemináriumban. Ft. Štefković Mirko kíséretével felkereste rektorunkat, elbeszélgetett a Paulinumról és körül járta  az iskola és a szeminárium (kollégium) helységeit. Örömmel vett tudomást az országban egyedülálló katolikus iskoláról és  szemináriumról.

 
Tornaszerek iskolánknak Print E-mail
Monday, 21 September 2020 11:59

„ Mens sana in corpore sano” ( egészséges lélek, egészséges testben ) , bizonyára ez a régi latin közmondás vezérelte az iskolák felelőseit, akik tanterveket és tantárgyakat írtak és vezettek be az iskolák számára. Mióta az iskolarendszer működik, a testnevelés fontos szerepet tölt be a többi tantárgy mellett. Az Oktatási Minisztérium legújabb rendelete szerint a torna órákat a főtantárgyak közé kell sorolni és legkevesebb két heti órával kell megtartani. Minden iskolának tornateremmel kell rendelkeznie és amennyiben ez nem lehetséges, akkor az iskola igazgatójának meg kell oldania, hogy a tanulók hová menjenek torna órára. A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumnak van tornaterme. Igaz, hogy most felújítás alatt áll, de a mi jó szomszédi kapcsolatunkat kihasználva a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tornatermét használjuk. Torna óráink rendszeresen vannak, és a felszerelések is megvannak. Ezeket minden iskolaév elején rendezzük a mi felelős minisztériumukkal. A Paulinum gimnázium legfőbb fenntartója a belgrádi Igazságügyi minisztérium, oktatási megbízottja, aki iskolánk működését követi és számon tartja.  Az új iskolaév elején, a belgrádi minisztérium labdákkal, nyújtószerekkel és új sportcipőkkel látta el iskolánkat. Mindezért, hálával tartozunk a minisztériumnak és úgyszintén a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium leköszönő igazgatójának Novák Attilának, hogy igazgatói mandátuma alatt, problémamentesen használhattuk az iskola tornatermét.

 
A metropolitánk látogatása Print E-mail
Monday, 14 September 2020 10:02

 

A héten ellátogatott hozzánk Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek, aki immár 20 éve országunk metropolitája. Látogatásának oka nagyon egyszerű, szerette volna látni a paulinistákat, akiket szavai szerint „sűrűn imába foglal”. Az igazán felüdítő találkozás során elmélkedést tartott, amely annyira közvetlen és őszinte volt, hogy személyes beszélgetésként éltem meg. Mesélt nekünk tinédzser koráról, és rámutatott, hogy ezen négy év miért is éltünk legjobb fejezete. Elmondta mire figyeljünk a kisszemináriumi évek alatt. Felhívta figyelmünket, hogy szeressük egymást, mert az ember nem egyedüllétre van teremtve, és ha nem szeret és nincs szeretve nem teljesülhet ki. Beszélt nekünk az Egyházról, mint közösségről. Továbbá elmondta, hogy pusztán a külsőségek alapján nem lehet az emberről megtudni ki ő valójában, hanem szükséges a belső énjét is megismerni, ezt pedig párbeszéd nélkül nem lehet. Ennek alapján magyarázta az ima és az Úrral való szoros kapcsolat lényegét. Erre az előadásra az iskolánk kápolnájában került sor. Imával kezdtük, a végén pedig az érsek atya megáldott minket. Msgr. Miocs József rektor úr ajándékkal lepte meg az érseket, aki pedig a bécsi Schönborn bíboros Die Lebensschule Jesu ( Jézus életiskolája) című könyvkiadvánnyal ajándékozta meg  a diákokat és a tanárokat. A barátaim és én egy zeneszámot adtunk elő, amelyet figyelemmel kísért és bízom benne, hogy elnyerte tetszését. Az előadása során megemlítette, hogy szívesen vár minket Belgrádba az érsekségre. Látogatása rövid, de rendkívül élményes és emlékezetes lett. Tudom, hogy a szívén viseli iskolánkat és imádkozik értünk. Mi is így teszünk és reméljük, hogy minél előbb újra ellátogat az iskolánkba.

Varga Sámuel

 
Előkészületek és Veni Sancte Print E-mail
Monday, 14 September 2020 07:23

Az eddig eltelt 2020-as évben a Covid-19 vírus okozta járvány az emberi élet minden terére rányomta bélyegét. Világszerte a kormányok különféle intézkedéseket hoztak a járvány fékezésének és az emberi tevékenységek megszokott menetrendjébe való terelésnek érdekében. A kiszámíthatatlanság feszültségében az oktatás folytatásával kapcsolatban újabb és újabb tervekkel álltak elől, míg arra a döntésre jutottak, hogy szigorú óvintézkedések és fegyelem megtartása mellet az iskolák ismét megnyithatják ajtaikat a diákok előtt.

 

Augusztus 24-én a Paulinum gimnázium tanári kara gyűlést tartott az intézet nagy étkezdőjében megtartva a járványügyiek által közzétett intézkedéseket. A gyűlésen az egyéb tanári kötelezettségeken és feladatokon kívül meg lettek vitatva az országos előírások a tanévkezdésre és az oktatás menetére vonatkozó intézkedések. Ennek fényében idén a 2020/21-es tanévkezdés másképpen alakult. Elmaradt a szokásos Veni Sancte szentmise a szülőkkel együtt. Helyette az intézet kápolnájában a megfelelő távolságra egymástól leültetett diákok és tanárok szájmaszkban az igazgató, msgr. Miocs József vezetésével Szentlélek hívó imát mondtak. A közös ima után az elmúlt évektől eltérően nem az elsősök osztályában, hanem a kápolnában lett megtartva az inaugratio (lat. bevezető), amellyel hivatalosan is meg lett nyitva a 2020/21-es tanév. Ennek keretében sor került az elsős diákok bemutatására, továbbá a tanárok és az osztályfőnökök és általuk előadott tantárgyak felsorolására, valamint az elkezdet év tanterveinek rövid ismertetésére. A tantestület határozata alapján a tavalyi harmadik osztály diákjai dicséretet kaptak a kimagasló osztályszíntű teljesítményért és magatartásért. A tanévnyitó végén az igazgató eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után minden osztály az osztályfőnökével elvonult a maga osztályába, ahol az első osztályfőnöki óra keretében további útmutatásokat kaptak a diákok a járvánnyal kapcsolatos előírásokról és védekezésről.

 
A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:37

A Paulinum egyházi alapítású és államilag elismert gimnázium, amelyet a rendszerváltás után, 2004-től az állam kiegyenlítette minden más gimnáziummal az országban. Azóta többször voltak iskolareformok, változtatások a tanrenddel kapcsolatban és ezekhez kellet nekünk is az elmúlt esztendőben alkalmazkodni, és az Oktatási Minisztériummal egyeztetni. Megbeszélések után az Oktatási Minisztérium az idei évtől ismét megerősítette a Paulinum hivatalos működését és az akkreditált  tananyagot. Ez megtalálható Szerbia hivatalos lapjának második számában: „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020). Az iskola klasszikus irányzatú, nyelvi gimnázium. A hangsúly a nyelveken van, a klasszikus kultúrán, a történelmen és a hittanon. Az intézménybe nem csak azok a fiúk és lányok  jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akik az érettségi után bármely főiskolára vagy egyetemre kívánnak felvételezni. A jó szakképzett tanári kar arra törekszik, hogy minél nagyobb tudást nyújtson a tanulóknak, az intézet viszont a keresztény értékekre nevel.

 

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beiratkozni, mint bármely más gimnáziumba, középiskolába.

Jelentkezési időpont, munkanapokon, délelőtt 8-tól 13:00 óráig között lehetséges.

 

A Paulinum elérhetőségei:

 

tel./fax: 024/555-340,

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

illetve web oldal: www.paulinum.edu.rs

 

Az elérhetőségeken kívül előzetes egyeztetés után bármikor be lehet jönni az iskolába és az intézetbe, hogy személyesen is meggyőződj az iskoláról és a nevelési módszerről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

 
Búcsúzott az 56. generáció Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:34

Az elmúlt számban beszámoltunk arról, hogy az érettségizőink sikeresen túl vannak az érettségi első részén. Ezen a héten került sor a magyar, horvát, német, latin és történelem szóbeli vizsgákra, amelyeket szintén jól teljesítettek. Pénteken reggel mons. Miocs József igazgató vezetésével ft. Tojzán László nevelő és ft. Marko Forgić lelkész Istennek hálaadó misét mutattak be az intézet kápolnájában az érettségizőkkel. Azon a napon délelőtt 10 órai kezdettel lett megtartva a tanáriban a tanári kar tagjainak jelenlétében a búcsúztató ünnepség. A Paulinum újabb sikeres évet tudhat maga mögött, és helyezhető ki falán az 56. generáció tablója, tudhattuk meg az igazgató nyitó beszédéből. Az érettségizők közül hárman kitűnő, egy jeles és egy jó átlagot ért el. A beszéd végén az igazgató emlékül a Paulinumban töltött időkre mindegyik diáknak egy-egy könyvet ajándékozott. Az ünnepség az intézet étkezdőjében folytatódott, ahol a végzősök magyar és horvát nyelven elhangzott beszédekben köszönetet mondtak a tanári kar tagjainak és az intézet alkalmazottjainak a négy évért, amely idő alatt segítették és törődtek velük. Köszönet mindenkinek, akik imáikba foglalták végzős diákjainkat!

 
Megkezdődtek az érettségi vizsgák Print E-mail
Monday, 08 June 2020 09:04

Az emberi élet időbelileg szakaszokra tagolható. Minden egyes szakasz lényeges változásokat, és egyben lehetőségeket hoz magával. Végzős diákjaink, az érettségizők is életük egy ilyen szakaszának a végén vannak. Négy éves iskolai tanulmányaik lezárásához és számonadásához értek. Az online oktatás keretében részt vettek az érettségiztető tanárokkal a felkészítőn, és az elmúlt héten tiszteletben tartva a járványra kiadott egészségügyi előírásokat lezajlott az érettségi első része. Sikeresen túl tudhatják magukat a három írásbeli vizsgán (anyanyelvből, latinból, németből), minek után rövid időre fellélegezhettek. Még előttük áll a szóbeli számonkérés, amellyel végérvényesen zárul számukra a középfokú képzés, és ezzel egyben igazolást kapnak a felkészültségükről további tanulmányaik folytatásához. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartanak.

 
Fertőzés megelőzésére kapott felszerelés Print E-mail
Monday, 08 June 2020 09:00

Május hónap végén lett megtartva a szabadkai oktatási intézetek igazgatói számára a gyűlés, amelynek témái az online oktatás, intézetek fertőtlenítése és ezek utóbbiakba való látogatás feltételei voltak. Az igazgatók a kormány által kiadott előírásokat, utasításokat és plakátokat kaptak, amelyek az intézetben való tartózkodás feltételeit ábrázolják és  szabják meg a fertőzés megelőzése céljából. Erre a célra az oktatási intézetek a Szabadkai Önkormányzattól nátrium-hipoklorit alapú fertőtlenítő szereket vehettek át a szabadkai Üzleti Inkubátorban a termek fertőtlenítésére, továbbá egyszer használatos sebészeti maszkokat és gumikesztyűket.  A Szabadkai Vegyészeti iskolában szintén védőmaszkokat vehettünk át. Ezek a védő felszerelések kiosztásra kerültek az intézetben dolgozok, érettségizők és tanárok között.

 
Évzáró gyűlés Print E-mail
Monday, 08 June 2020 08:34

Idén a rendkívüli helyzet miatt maga a tanévzárás is rendkívüli lett. Az oktatási intézmények számára közétett előírások értelmében eljárva került sor május 29-én, pénteken a 2019/20-as tanévet záró tanári gyűlés megtartására. A tanári testület nem a tanáriban tartotta meg ülését, mivel annak a jelenlegi követelmények fényében tér kapacitása nem kielégítő, hanem az intézet nagy étkezőjében lett kialakítva az ülésezés színhelye. Május 20-val a negyedikesek számára lezárult a tanév, és számukra ettől kezdetét vette a nagy érettségire való előkészület, míg folyó hó 29-vel az első három osztály számára hivatalosan is véget ért az online oktatás. A gyűlésen osztályonként haladva lett megvitatva és véleményezve a diákok aktivitása. Az oktatók beszámolóiból a diákokra vonatkozóan sok tapasztalat szűrődött le, amelyek a rendkívüli oktatási módszer következtében tárultak fel. Ezen ismeretek az adott diákok későbbiekben való jobb teljesítésnek érdekében lesznek felhasználva. A tanárok a tanulók távképző oktatáson való összesített három hónapos részvételi arányukkal nagyjából meg voltak elégedve, és az általuk a házi feladatokra és ellenőrzőkre visszaküldött megoldásokkal. Az év végi osztályzatok kielégítőek, különösen a harmadik osztály átlaga lett kimagasló, amiért az egész osztály elismerésben fog részesülni. A gyűlést mons. Miocs József igazgató zárta, aki sajnálattal mondta, hogy a hagyományos közös, diákok és tanárok hálaadó Te Deum mise elmaradt, de imáinkban mindannyian hálát adhatunk Istenek az eredményes tanévért, főként azért is, hogy idéntől az államilag megerősített és elfogadott új tanterv szerint haladunk. A gyűlés második részében döntések születtek az érettségire vonatkozóan. Júniusban kezdetét veszi az érettségi első szakasza, amely három írásbeli dolgozatból (anyanyelv, idegen nyelv, latin) áll, majd a rá következő héten pedig a záró rész, amely a szóbeliből (anyanyelv, történelem, idegen nyelv, latin) áll. Imádkozzunk az érettségizőkért!

 
Elhunyt ft. mgr. Szungyi László atya Print E-mail
Monday, 08 June 2020 08:28

Szungyi László atyát, Temerin plébánosát május 14-én, csütörtökön hosszú betegség után az újvidéki kórházban életének 70. évében elszólította az Úr. 1950. március 26-án született Verbászon. Teológiai tanulmányait 1968. és 1976. között végezte Zágrábban és Rómában. 1976. július 4-én szentelték pappá Verbászon. László atya 44 évig szolgálta az Urat és az embereket a földön. Ez idő alatt különböző helyeken teljesített szolgálatot és látott el feladatokat. 1978-ig Rómában volt  továbbtanulás céljából. 1978-tól 1981-ig kápláni feladatokat látott el a szabadkai Szent György és a Szent Rókus plébániákon. 1981-től 1984-ig ideiglenes kormányzó volt Királyhalmán. Ezen időszakban László atya a Paulinum gimnázium történetének is része lett. A gimnáziumban mind a négy osztályban német nyelvet tanított. 1984-től 1990-ig plébániai kormányzó Termerinben, majd 1990-től haláláig  plébános itt. A Paulinumban tett munkájáért hálásak a volt diákok és az iskola. Ezért mindnyájan imáinkba foglaljuk, és kérjük az Urat adjon örök nyugodalmat neki, és bőségesen jutalmazza meg hűséges szolgáját!

Requiescat in Pace!


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 74