Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti
Hirek
Múzeumok éjszakáján Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 08:39

Szerbia szerte XVI. alkalommal lett megtartva május 18-án a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvény. Ezen a napon tartották meg először 1978-ban a múzeumok világnapját, amelyről előző évben a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának Moszkvában tartott konferenciáján döntöttek. A határozat azon megfontolásból született, hogy felkeltsék a figyelmet a múlt emlékeit őrző és bemutató intézményre, s így múltunk és hagyományaink megőrzésére és tiszteletére. A Múzeumok Éjszakája rendezvényhez számos más kulturális intézmény és egyéni vállalkozás társult, és nyitja meg e napon ajtóit az érdeklődők előtt, bemutatván tevékenységüket vagy helyet biztosítván kiállítások részére. Az ilyen jellegű első alkalmat Franciaországban 1999-ben tartották meg, majd innen terjedt a világ más országaiba. Szabadkán a Múzeumok Éjszakája rendezvény megnyitása  Városháza dísztermében bemutatásra kerültek a város műemlékeit méltató és ismertető tanulmánykötetek, amelyek ismertetését meghallgatván csoportokba szerveződve felkerestük a helyi kiállításokat. Körutunk során megtekintettük a zsinagógát, a múzeumot valamint a Szabadegyetem előterében kiállított alkotásokat.

 
A görögkatolikus kormányzóság püspökségre emelése Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 08:16

A Szent Miklósról elnevezett görögkatolikus kormányzóságot a Szentszék az elmúlt év decemberében püspökség rangjára emelte. A püspökség védőszentje Szent Miklós. A székhelye Bácskeresztúr. Az első püspök  msgr. Džudžar Đuro, akinek rezidenciája Újvidéken van, és úgyszintén itt van a társszékesegyház. A püspökség hívei ruténok, ukránok és románok. A ruténok a XVIII. században költöztek a Munkácsi püspökség területéről Bácskába, és 1750-ben plébániát szerveztek, amely a Kalocsai érsekség fennhatósága alá került. Az ukrán hívek legnagyobb részben a II. világháború után telepedtek Boszniából Vajdaságba. A román görögkatolikusok viszont az országhatár változása következtében Bánság területén maradtak. A vajdasági görögkatolikusok 2003-ig a horvátországi körösi püspökséghez tartoztak, majd a Szentszék önálló kormányzóságot állított fel. Az új püspökségnek 22 000 hívője, 20 papja, egy szerzetes rendháza Kúlán és két szerzetesnővér rendháza van Keresztúron. Az új püspökség kikiáltása május 19-én volt Keresztúron, amelyet a Keleti Kongregáció bíborosa Leonardo Sandri végzett számos püspök, papok, vendégek és hívek részvételével. Az ünnepségen részt vett msgr. Miocs József a Paulinum görögkatolikus tanulóival.

 
A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 08:04

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) vezetősége értesíti az intézmény iránt érdeklődőket, hogy a gimnáziumba, valamint a szemináriumba az első íratkozási időszak a kisérettségi vizsga után kezdődik és július elejéig tart.

Az intézménybe  nemcsak azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akiket a klasszikus nyelvek, a történelem és egyéb más irányzat érdekel, valamint akik egyházi oktatásban, nevelésben kívánnak részesülni. A Gimnázium egyházi alapítású és elismert oktatási intézmény.

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beíratkozni, mint amelyekkel a többi állami középiskolákba, illetve gimnáziumokba. Jelentkezési időpont munkanapokon délelőtt 8 és 13.30 óra között lehetséges, de természetesen ez más időpontban is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.

A jelentkezőket a felvétellel és a beíratkozással kapcsolatos információkról a személyes beszélgetés alkalmával fogjuk tájékoztatni. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

Elérhetőségeink:

Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium

és Szeminárium (Kollégium)

24000 Szabadka

Szent Teréz tér 2

 

Tel/fax: 024-555-340

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Zenta Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 07:52

Délvidék egyik ősidők óta lakta településére, Zentára látogattunk el. A Paulinum diákjai közül többen is e városból és községből származnak. Zentán Mikity Ede atya, a Szent Ferenc templom plébánosa, aki házigazdánk volt, Szeles Oszkár esperes atyával, a Szent István kápolna plébánosával fogadta közösségünket. A találkozó közös szentmisével vette kezdetét, amelyet igazgatónk, msgr. Miocs József mutatott be a Szent Ferenc templomban a plébánossal, Ede atyával, az esperessel, Oszkár atyával, a nevelővel, László atyával a diákok és a helyi hívek jelenlétében. A szentmise végetértével alkalmi műsorra került sor, amelyen Dér Leó John Henry Newman Istenem szükségem van rád című versét szavalta el, majd Hatnađ Danijel és Kiss Tamás fuvola és klarinét kettős előadták J. S. Bach Polonaise kompozícióját.

A mise után Ede atya rövid beszámolójából megtudtuk, hogy a templom tervezője szintén Molcer Károly építészmérnök, akinek a tervei alapján a kelebiai templom is épült. Az alapkövet 1938. június 24-én Tamás Ferenc esperes helyezte el a torony nyugati oldalába. 1939. szeptemberében elkészült a templom, a plébánia pedig egy hónappal később. Zenta gazdag történelmének a megismerése céljából a Zentai Városi Múzeumba mentünk, ahol Pejin Attila muzeológus fogadott bennünket, aki bemutatta az állandó tárlatot, és számos információval bővítette ismereteinket, különösképpen a nagy jelentőséggel bíró 1697-es zentai csatával kapcsolatban. 1697. szeptember 11-én összecsaptak Zenta határában a Mehmed nagyvezér vezette török és a szövetséges keresztény csapatok, amelynek élén Savoyai Jenő herceg volt. A csata a keresztény csapatok győzelmével ért véget, amely következménye a Magyar Királyság felszabadulása és megalapozta az 1699-es karlócai békeszerződést. A múzeumot bejárva megismerkedtünk a környék vízi állatvilágával és a lakosság egykori életmódjával és foglalkozásaival.

A Tisza folyó partjára lemenve megtekintettük Dudás Sándor alkotta Révész-szobrot, majd a folyó mentén sétálva eljutottunk a zentai csata emlékére felállított emlékműhöz. Zenta építményei közül kiemelkedik a városháza. 1911-ben tűz következtében a városháza és a templom elpusztult. A képviselő testület döntése alapján 1912-ben már megkezdték az új és monumentális épület építését. A tervezéssel Kovács Frigyes budapesti műépítész lett megbízva. Az építkezés 1914-re befejeződött a település fölé tornyosuló lelátóval, amelyben Emlékkilátó címen állandó kiállítás látható az 1697-es csatával kapcsolatban.

A várost ismertető körút után a Szent Ferenc plébánia hittantermében Ede atya ebéddel látott vendégül bennünket. A találkozó végén búcsúzásul a diákok köszönetet mondtak Ede atyának a szívélyes fogadásért. Vissza utón Szeles Oszkár esperes meghívására betértünk a település központjában fellelhető Szent István kápolnába, akitől megtudtuk, hogy miután a városházával együtt leéget az 1770-ben épült templom, szintén tervben volt nagyságmértékben egy a szegedi dómhoz hasonló templom építése. Ennek az építését a mai főtéren meg is kezdték, de a történelmi események miatt befejezésére soha nem került sor. Ebbe a templomba szánt Barabás Miklós festő három festménye meg lettek mentve, és ma a kápolnában találhatók meg.

 
56. lelki hívatások világnapja Print E-mail
Monday, 27 May 2019 12:54

Húsvét negyedik vasárnapján mindig János evangéliumának tízedik fejezetének részlete hangzik el, amelyben Jézus magáról, mint pásztorról beszél, aki gondját viseli a reá bízott nyájról, vagyis az emberekről. Ezen evangéliumi részlet miatt, ezt a vasárnapot a Katolikus Egyházban Jó Pásztor vasárnapjának nevezzük, amely nap egyben a lelki hivatások világnapja. Minden esztendőben a pápák üzenetet intéznek, így Ferenc pápa is, amelynek témája: Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk. A pápa az első apostolok kiválasztása kapcsán emlékeztet, hogy Isten megszólítása egy szeretetteljes kezdeményezés, amellyel Isten hozzánk fordul és hív. A meghívás és követése a mi számunkra és a körülöttünk élő emberek javát és boldogságát szolgálja. Minden keresztény hivatott, és a tettein keresztül mutatkozik meg keresztény élete, hogy a társadalomban és a családban tetteivel hozzájáruljon Isten Országának növekedéséhez, ám vannak, akik életüket ennek szentelik a megszentelt vagy a papi hivatás választása által. A hivatások napja intézetünk, a Paulinum Gimnázium és Szeminárium illetve Kollégium ünnepe is, hiszen itt fiatalok keresztény értékekre és ezek szerinti életre neveltetnek. Ezen a napon a hagyományoknak megfelelően a szabadkai székesegyházban a diákok az esti mise előtt alkalmi műsor keretében felléptek. Szavalatokkal és hangszeres előadásokkal szerepeltek.

A szentmisét az intézet rektora, msgr. Miocs József mutatta be, akivel együtt miséztek: ft. Marko Forgić lelkész, ft. Tojzán László nevelő és ft. Varga Jenő ludasi plébános. Az evangélium után két végzős tanuló tett tanúságot: Palifrov Stefán macedón származású, aki a papi hivatást választotta, és Hegedűs András péterrévei születésű, aki külföldön folytatja egyetemi tanulmányait. A pápa 56. hivatások napi üzenetének szellemében mondhatjuk, hogy az élethivatást, amelyet választanak, azt hűen töltsék be és Isten dicsőségére és az emberiség javára végezzék.

 
Németországi vendégek Print E-mail
Monday, 27 May 2019 12:46

Az 1990-es évek fordulatot és rendszerváltásokat hoztak Európa országaiba. A Caucesco rendszer megdöntése, valamint a berlini fal ledöntése kezdetét jelentette a szocialista országok felszámolásának és Kelet Európa átalakulásnak. A változások kihívásokkal jártak, és csak ekkor tűnt fel igazán, hogy ezekben az országokban milyen szegény körülmények között éltek az emberek. Ezt látva és tapasztalva a Nyugat európai államok és más államok segélyakciókat szerveztek, és a rendszert váltó országoknak támogatást biztosítottak. Az egyik jelentős szervezet volt Ost – Europa Hilfe – Boeselager Stiftung (Alapítvány), amelyet a magyar származású Csilla von Boeselager asszony szervezett. Ennek a szervezetnek célkitűzött programja volt, minden téren támogatni Magyarország, Románia és Vajdaság lakoságát.

Rektorunk jó kapcsolatot alakított ki különössen sauerlandi Menden városával, valamint a Boeselager Alapítvánnyal, amelyek több mint két évtizede támogatják a Paulinum diákjait és a gimnáziumot. A gyűjtési akciók egyik fő szervezője és a csomagok rendezője Christiane Träger. A szállítmányok intézője viszont dr. Elisabeth  Fessl de Alemany. A támogatók időközben terepre mennek és megtekintik a támogatottokat. Elisabeth asszony már két alaklommal meglátogatta a Paulinumot. Most a húsvéti ünnepek után , Christiane Träger volt a vendégünk. Férjével felkeresték Szabadkát, a Paulinumot és az intézményeket, amelyeket évek óta támogatnak. Megelégedéssel vették a változásokat és a támogatások értelmét, de másrészt látták a sok megoldatlan problémát és a társadalmi és gazdasági lemaradást.

 
Oktatási megbízottak a Paulinum Püspökségi Gimnáziumban Print E-mail
Monday, 08 April 2019 12:13

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) egyházi alapítású intézmény és államilag elismert. A gimnáziumot a Szabadkai Egyházmegye nyitotta meg 1962/63-as iskola évben és az azóta folyamatosan működik. Az iskola klasszikus irányzatú nyelvi gimnázium, amely az anyanyelvekre (magyar és horvát), a klasszikus kultúrára és a történelemre fekteti a hangsúlyt, de ezek mellett megvan minden középiskolai tantárgy. Az iskola működése egyházi és állami felügyelettel működik. Ilyen értelemben járt miniszteri küldöttség a Paulinum Gimnáziumban.

A látogatást Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár szervezte, a miniszteri megbízottak között volt Dr Aleksandar Pajić az Oktatási Minisztérium középiskolák miniszteri helyettese, Szakállas Zsolt és Milan Kovačević a Tartományi Oktatási altitkárok. Látogatásuk során Msgr. Miocs József igazgató vezetésével megtekintették az intézmény helységeit, utána viszont tárgyaltak az iskola tantervéről és tanmenetéről, ami az iskola érdekeit és működését biztosítja.

 
Ada Print E-mail
Monday, 08 April 2019 11:27

Hazánkban országszerte kezdetét vették a régiók szerinti iskola kiállítások, ill. „iskolabörzék” megrendezése. Folyó hó 3-án, szerdán délelőtt 10 órai kezdettel az adai  Cseh Károly általános iskola megnyitotta ajtóit elsődlegesen az általános iskolát végző diákok előtt. Erre a kiállítására kaptunk meghívót Dragin Anasztázia  tanárnőtől és szervezőtől.  Vajdaság területéről több szak- és középiskola is bemutatkozott az érdeklődőknek. Ezen rendezvényeknek a célja értékes információkkal szolgálni a diákoknak a képzésről, így elősegítvén őket a számukra legjobb továbbtanulási irány választásában. Ezen a kiállításon mi is jelen voltunk, és tanárunkkal, Tóth Bagi Kornéllal képviseltettük a Paulinum gimnáziumot

 
Kelebia Print E-mail
Monday, 08 April 2019 11:10

A megkezdett tavaszi találkozás és kirándulás sorozat újabb helyszíne Kelebia volt. Március 31-én, vasárnap, amely az egyházi liturgikus naptárban idén nagyböjt negyedik vasárnapja, amelyet örvendetes vasárnapnak is nevezünk, a kelebiai Apostolok Oszlása templomba látogattunk el. Közös ünnepi szentmisén vettünk részt a kelebiai hívekkel, amelyet a ft. Paskó Csaba plébánossal, ft. Tojzán László nevelővel rektorunk, msgr. Miocs József mutatott be. A szentmise keretében keresztelő is volt, minélfogva Paskó atya a mise végén örömmel közölte, hogy a helyi közösség száma az elhalálozási számhoz viszonyítva növekszik. Itt is egyik osztálytársunk, Hegedűs András röviden bemutatkozott, és ismertette a Paulinum gimnáziumot, amelyhez Paskó atya is hozzászólt, kiemelve, hogy ide nem csak azok járnak, akik majd teológiára szeretnének iratkozni, hanem más élet hívatásban gondolkoznak, ezért megnevezett egynéhány egykori paulnistát, akik országunkban azóta közéleti személyekké váltak. A szentmise után alkalmi műsorra került sor, amelynek a végén részvétünket nyilvánítottuk ki, ugyanis előző nap volt Paskó atya édesanyának a temetése.

A rendezvény befejeztével a plébános röviden ismertette a 1936/37-ben Molcer Károly építészmérnök tervei alapján épült templom történetét, majd Fischer Gáspár egyházmegyénk területéről származó orgonaépítőjének a kerényről áthozott orgonájáról, továbbá az újonnan épült Márton Áron ház névadójának életét ismertette, aki Gyulafehérvári püspök volt. A 20. századi erdélyi közélet szellemi vezetője volt, aki a háború alatt felszólalt a zsidók védelmében, amiért később Jeruzsálemben a Népek Igaza címmel tüntették ki. Kelebián a Márton Áron házban kulináris élet folyik, ugyanis köztudott, hogy Paskó atya a közelmúltban a luxemburgi szakács bajnokságon ezüstérmet szerzett. Ezen hangulatos létesítményben látott bennünket vendégül, ahol ízletes ebéddel készült számunkra. A több fogásos ebéd után rövid sétára indultunk, amely során végig jártuk a település egyes utcáit, és kitértünk a kelebiai erdőbe a régi vadászlelátóhoz. Visszatérve köszönetképpen ajándékokat adták át a diákok, és minek után Paskó atya zenetanár és karmester is, ezért búcsúzásképpen Gyuris Bálint citerán játszott neki.

 
Csantavéri élmények Print E-mail
Monday, 08 April 2019 10:54

Március 24-én az egyházi naptár szerint nagyböjt harmadik vasárnapján Csantavérre látogattak a diákok msgr. Miocs József igazgató, Tojzán László nevelő és Csorba Ottó földrajz tanár kíséretében. Ft. Utcai Róbert csantavéri plébános fogadott bennünket a káplánnal, Nebojša Stipić-tyel, akikkel a számos helyi hívő sereggel egyetemben az ünnepi 10 órai szentmisét igazgatónk tartotta meg. A liturgia elején a kölcsönös köszöntés után ismételten tapasztaltuk a közösség élő voltát, ugyanis nyolc újszülött megkeresztelésével nőt a helyi Egyház. A szertartás keretében Gyuris Dávid végzős diák mutatkozott be és tett tanúságot. A mise végén a csantavéri diákok Hegedűs Andrásnak, szintén végzős diáknak a Paulinum Gimnázium és Kollégium keretében zajló élettel és eseményekkel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A párbeszéd két diák, Hatnađ Danijel és Kiss Tamás kettős (fuvola és klarinét) hangszeres előadásával zárult.

Március 24-én az egyházi naptár szerint nagyböjt harmadik vasárnapján Csantavérre látogattak a diákok msgr. Miocs József igazgató, Tojzán László nevelő és Csorba Ottó földrajz tanár kíséretében. Ft. Utcai Róbert csantavéri plébános fogadott bennünket a káplánnal, Nebojša Stipić-tyel, akikkel a számos helyi hívő sereggel egyetemben az ünnepi 10 órai szentmisét igazgatónk tartotta meg. A liturgia elején a kölcsönös köszöntés után ismételten tapasztaltuk a közösség élő voltát, ugyanis nyolc újszülött megkeresztelésével nőt a helyi Egyház. A szertartás keretében Gyuris Dávid végzős diák mutatkozott be és tett tanúságot. A mise végén a csantavéri diákok Hegedűs Andrásnak, szintén végzős diáknak a Paulinum Gimnázium és Kollégium keretében zajló élettel és eseményekkel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A párbeszéd két diák, Hatnađ Danijel és Kiss Tamás kettős (fuvola és klarinét) hangszeres előadásával zárult.

A felettébb élményben gazdag nap a plébánia hittantermében zárult, ahol igazgatónk, József atya és a diákok jelképes ajándékok átadásával megköszönték Róbert plébánosnak és Nikolity Anton tanítónak a szívélyes és élménydús fogadást.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 67