Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti
Hirek
Öröm kapni, de nagyobb öröm adni! Print E-mail
Friday, 14 February 2020 10:38

Az Egyháznak világszerte különféle jellegű karitatív intézményei vannak. Egyházmegyénkben a legelterjedtebb szabadkai központtal a „Caritas” szeretetszolgálat. Ezen kívül dr. Harmath Károly OFM kezdeményezésével előbb Dreán 2004-ben a Poverello Alapítvány révén meg lett alapítva az első lurkóház a gyerekek számára, majd Hajdújáráson és Óbecsén. Az alapítvány nevét Assisi Szent Ferenc Poverello (szegényke) megnevezése után kapta. Az alapítvány célja, hogy segítsen a szegény családokon, különösképpen a hátrányos helyzetbe került gyermekeken. Ezek az intézmények, mint napközik működnek, ahol gondoskodnak a gyerekek számára a napi meleg élelemről, és az itt dolgozó nevelők segítséget nyújtanak nekik a tanulásban és az iskolai feladatok és teendők elvégzésében. A házak állami támogatás nélkül csak a jó szándékú emberek adományaiból működnek. Ennek okánál fogva, az intézet működéséhez hozzájárulva a Paulinum a kapott élelmiszer és tisztálkodási csomagból jutatott a hajdújárási Lurkóházba is.

 
Nagy séta a természetbe Print E-mail
Saturday, 08 February 2020 11:49

A tudomány területén minden évben egyre nagyobb áttöréseket érnek el a kutatók, amely eredményeket a XX. században lehetővé vált miniatürizáló és nagyléptekben fejlődő technikai világ a gyakorlati életbe átléptetve az emberek számára könnyen elérhetővé tette. Az elmúlt időkben egyre megosztottabb vélemények vannak a modern technikai vívmányokkal, főként a digitális világ kapcsán. Ezen vélemények közös nevezője, hogy amennyi jó van bennük, annyi rossz is. Néhány évtizeddel ezelőtt egy számítógép még igen nagy és drága volt, mára már viszont az ember markában elfér egy okos telefon formájában. Ezzel is csökken vagy teljesen megszűnik a helyhez való kötöttség, vagyis állandóan elérhető, kéznél van és ebből kifolyólag az általa felkínált számtalan lehetőségek függővé és korlátozottá teszik az embert kapcsolatai, környezet ismerete, valós élmények szerzése terén. Ezen jelenséggel foglalkozik a nemrég napvilágot látott Jexi mozi film is. Mára már a fiatalok terén egyre inkább lehet találkozni olyan esetekkel, hogy idejük nagy részét a gép előtt ülve játékkal töltik el. A diákok helyi és környezetismereteik, valamint egymás közti kapcsolataik építésnek érdekében bevett szokás intézetünkben a közös nagy séták. A nagysétára a második félév napján került sor. A kedvező idő lehetővé tette, hogy gyalog menjünk ki a Palicsi tóhoz, ahol megtekintettük a parkot és bejártuk a tó partját.

 
Félév Print E-mail
Saturday, 08 February 2020 11:42

Az oktatási intézmények előírt szabályzata szerint az oktatók félévente lezárják a jegyeket, amely által körvonalazódnak a diákok képességei az oktatott tantárgyak területén. Vajdaság területén az oktatási előírások szerint a téli szünet előtt zárják le a jegyeket. A Paulinum Gimnáziumban a Belgrádi Oktatási minisztérium szerint ez január végén történik. A fentiekben említett oknál fogva január 30-án, csütörtökön délelőtt meg lett tartva a tanári kar félévi gyűlése. Ennek keretében sor került a diákok eredményeinek ismertetésére és megvitatására. A hangsúly a tanulmányok fellendítésén és javításán van. Az idei félévi osztályátlagokkal a tanári kar tagjai általánosságban meg voltak elégedve, különösen a III. osztály kitűnő sikereivel. A diákok előtt álló oktatási időszak még hatékonyabb és javukat szolgáló képzés érdekében a gyűlésen msgr. Miocs József igazgató a tanárokkal, illetve a tanárok egymás közt megvitatták a rendelkezésre álló lehetőségeket és a bevált pedagógiai módszereket. A gyűlés második felében megbeszélésre kerültek a további fejlesztések, és bemutatásra került a féléves program.

 
A PAULINUM NAPJA Print E-mail
Saturday, 01 February 2020 11:47

Január 25-én emlékezik az Egyház Szent Pál apostol megtérésére. Szent Pál, a népek apostola a Szabadkai Egyházmegye védőszentje. Ezen a napon az egész Vajdaságban egyedülálló és egyházmegyénk egyetlen oktatási intézetének a Paulinum Püspökségi Gimnázium és Szeminárium ünnepe is van, amelynek névadója Szent Pál, aki a kereszténység legnagyobb hittérítője, szónoka és írója volt. Ezért világszerte viseli számos oktatási és nevelési intézmény az ő nevét. E jeles napon a Paulinum kapui megnyílnak a hívek előtt is, hogy a Szent Pál tiszteletére felszentelt kápolnában közösen ünnepeljenek a diákokkal.

Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött, amelyet msgr. Stanislav Hočevar belgrádi metropolita-érsek mutatott be. A hívekhez horvát nyelven Hočevar érsek szólt, magyar nyelven viszont a Szent Gellért Szeminárium rektora, dr. Kovács József atya. Szentbeszédjeikben méltatták Szent Pál apostol erényeit, tevékenységét és kitartását a hitben, valamint buzdították a diákokat az ő követésére a hitben, és az abból fakadó cselekedetekre. Az érsek úrral együtt miséztek a szeminárium elöljárói msgr. Miocs József rektor és msgr. Marko Forgić lelkész. Az ünnepi szentmisét megtisztelték jelenlétükkel, a tartományi kormánytól Pásztor István (Tartományi Képviselőház és VMSZ elnöke), Nyilas Mihály (Vajdasági Tartományi Kormány oktatási titkár), Hajnal Jenő (MNT elnöke), Belgrádból Gavrilo Grban a Vallási minisztérium képviselője, Bunford Tivadar (Szabadka városi képviselő-testület elnöke), továbbá a Szabadkai Önkormányzattól Bálint Ágota és Magosi Zsuzsanna, a Magyar Köztársaság főkonzulátusról Benyovszky Anna konzul  és a Horvát Köztársaság főkonzulátusáról Hrvoje Vuković konzul.

Továbbá megtisztelték az ünnepséget középiskolák igazgatói, vállalatok vezetői, jótevők, szülők, vendégek és a kedves hívek sokasága. Az ünnepi szentmisét szebbé és hangulatosabbá tették tanulóink szereplésükkel. Gitár és hegedű kettős, Pertovity Ádám és Ördög Valentin előadták Bihari Benjamin Rejts el című művét. Magyar nyelven Huszár Ádám elszavalta Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben  című versét. Citerán Gyuris Bálint eljátszotta a Székely himnuszt. Ezután horvát nyelven Ilić Stefan elszavalta Izidor Poljak: Ja glasnik bit ću Božji című versét. Végül az ismert Leonard Kholen Aleluja című művét gitáron és klarinéton Petrovity Ádám i Kiss Tamás szólaltatták meg.

A szentmise és a műsor végén iskolánk igazgatója és a szeminárium rektora köszönetet mondott minden jelenlévőnek, majd jelen és távollévő jótevőknek, akik bármilyen módon támogatják és segítik az intézet működtetését. Az ünnepség után egy bensőséges fogadás keretében társalogtak a meghívottak és a kedves vendégek.

 
ISKOLANAP ÉS BÚCSÚ A PAULINUMBAN Print E-mail
Tuesday, 14 January 2020 12:17

Január 25-ke Szent Pál apostol megtérésének napja, népnyelven Pálforduló. Nevéhez és napjához számos mondás és legenda fűződik. Mégis a legjelentősebb, hogy Szent Pál apostol az Egyház egyik legnagyobb tanítója, szónoka és írója volt. Nevét számos oktatási és nevelői intézmény viseli. Ezek között van a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium), amely 57 éve folyamatosan működik, amely egyedüli egyházi alapítású gimnázium kollégiummal (Szeminárium).

 

A Paulinum névadójának napján, január 25-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi szentmise lesz a szeminárium kápolnájában (Szent Teréz tér 2).

 
Újvidéken a színházban Print E-mail
Tuesday, 14 January 2020 12:10

Az emberi történelemben folytonos fejlődés figyelhető meg technológiai és kulturális téren, amelyeknek a sajátos jellegzetességeik alapján a történelem korszakolható. Ezen időszakok értékeinek ismertetésével az oktatási intézményeken belül különböző tantárgyak foglalkoznak. Egy iskolai óra keretében sok hasznos információ megosztható, de kijelenthetjük, hogy más szemléletet és élményt kelt a személyben valaminek a megélése, mint egy informáló előadás. A Paulinum Gimnázium és Szeminárium a tanév folyamán diákjai tudásának és kommunikációs készségei fejlesztésének érdekében az iskolai programok keretében kirándulásokat, természetjárásokat, kultúresteket és látogatásokat tervez. December 18-án Újvidékre utaztunk. A központban megtekintettük a feldíszített sétányt és a téli vásárt. A rövid városismertetés után a színházban megtekintettük Pjotr Iljics Csajkovszkij utolsó balettje és színpadi művét, a Diótörőt. A koreográfia megőrizte és megjelenítette a mű íródási korának, a klasszicizmusnak a divatját. Felemelő élmény Csajkovszkij zenei alkotását nem felvételről, hanem operaház zenekarának előadásában élőben meghallgatni.

 
Papp Dániel emlékest Bácskossuthfalván Print E-mail
Tuesday, 14 January 2020 12:09

A bácskossuthfalvi Papp Dániel író emlékére X. alkalommal rendezték meg idén az esszé- és novellaíró pályázatot. Az előző évekkel ellentétben idén már nem csak novella és esszé írásokat vártak, és díjaztak a zsűri tagok, hanem a fiatalabb korosztályok számára rajzpályázatot hirdettek, amire több mint száz alkotás érkezett. A Paulinum diákjai közül az idén ketten vettek részt ezen a versenyen: Petrovity Ádám és Huszár Ádám. A középiskolások és gimnazisták számára felkínált lehetőség az esszé írás volt. A munkák elkészítésére kapott idő egy hónap volt. Az írásokat Tóth Bagi Kornél magyar tanár jutatta el az elbíráló bizottsághoz. Az emlékesten Bácskossuthfalván, mint eddig, három előadást tekintettünk meg. Az előadások témája mindig kapcsolódik vagy az íróhoz, vagy a faluhoz. Az előadások a következők voltak: Avarkori temetők Bácskossuthfalván; Gyermek alakok Papp Dániel novelláiban; Sisi azaz Erzsébet királynő kultusza Szabadkán. Az első előadás Bácskossuthfalva avarkori történelmét mutatta be. A második és a harmadik előadás viszont az író munkáit és munkásságát mutatta be. Izgatottan várjuk a jövő évi téma címeket.

Huszár Ádám

 
Második év távlatából Print E-mail
Monday, 13 January 2020 13:25

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) oktatói és nevelő intézetben hagyomány, hogy az első osztály tanulói közül egy diákról interjú készül. Ez alkalommal az interjú eltér a megszokott szokástól, ugyanis most egy másodikos tanuló számol be élményeiről az elmúlt egy év távlatainak a fényében.

-         Légy szíves mutatkozz be kedves olvasóknak.

Kiss Szebasztián a nevem. Szülőfalum a bánáti Töröktopolya. Jelenleg a második osztály diákja vagyok. Örömmel elmondhatom, hogy most már elégedetten magam mögött tudhatok a középiskolai tanulmányi évek közül több mint egy évet. Bár meg kell, hogy valljam, amikor Király Tibor és Mellár József atyáktól hallottam a Paulinumról, majd amikor először megtekintettem egy kicsit tartottam, hogy meg e fogom szokni a távollétet az otthontól.

-         Mit tudnál mondani az elmúlt időszakról?

Mint említettem, egy kicsit féltem. Amikor beköltöztem az intézetbe furcsa érzés töltött el, mert messze kerültem családomtól. Igaz korábban több alkalommal is voltam több napos kirándulásokon, de ez most más volt. Bár segített az a tény, hogy beosztott időszakonként vannak hosszú hétvégék, amikor hazautazhatunk. Továbbá amikor megismertem új osztálytársaimat és az „öreg” diákokat, akik közül néhánnyal most már jó barátságban vagyok, láttam, hogy egy kicsit ez olyan, mint egy nagy család. A diákok különböző helységekből és országból vannak. Az idő folyamán megismertem szokásaikat, kultúrájukat. Megtanultam jobban a nyelvet, ugyanis itt kétnyelvű az oktatás. A napi időbeosztás kezdetben kihívás volt, ennek ellenére megszoktam és most már ruténos, nem jelent kihívást. Délelőtt iskola van. Kihívásnak gondoltam néhány tantárgyat, mert mondták, hogy lesznek olyan tantárgyak, amik eddig vagy nem voltak az általános iskolában, vagy mert magasabb szinten kérik. Ez egy kis bizonytalansággal töltött el, de gyorsan kellemesen csalódtam, mert a tanárok tudták, hogy meg leszünk szeppenve, ezért ők is barátságosan és segítőkészen fordultak felénk, és segítettek az előrehaladásban. Délután szabad idő van, de van előírt tanulási idő is, ami megszokatta a rendszerezést, a tanulást és a türelmet. Itt szintén rendszeresen vannak rendezvények, ünnepek, séták, amiknek köszönhetően Szabadkát és környékét megismertem, és barátokra találtam.

-A második osztály nehezebb-e?

Nem. Igaz, itt is kaptunk új tantárgyat, de a tanárok hozzáállása, és hogy a nem érthető dolgokra, szívesen időt szakítanak, hogy elmagyarázzák, nagyban megkönnyítette a dolgokat. Igyekeznek bennünket felkészíteni a későbbi tanulmányokra és azok adta kihívásokra. Így például ezért sok írás, jegyzetelés, olvasás, szereplés van.

-         A jövőre való tekintettel, milyen elképzeléseid vannak?

A jövőre? Én jogi egyetemen gondolkodok.

-         Szerinted itt megkapod a kellő alapokat?

Igen. Ezt nem csak gondolom. Az előző érettségizők közül egy szintén jogra akart menni, és úgy is lett. Továbbá apámnak van egy jogász ismerőse, aki szintén paulinista volt.

 
Ádvent a készülődés ideje Print E-mail
Monday, 13 January 2020 12:52

Az ádvent kifejezés a latin szóból adventus-ból ered, amely eljövetelt jelent. Az ádventi időszak a karácsonyra, Jézus születésére, a második isteni személynek, a Fiúnak a megtestesülésére készít fel lelkiekben, hogy a hívő lélekben kegyelem által megszülessen. Az ádventi időben hajnali misék, úgynevezett rorate misék vannak. Ezt a misét pirkadat előtt, vagyis napkelte előtt szokás tartani. A mise a megnevezést az azt bevezető szavai után kapta: Rorate coeli de super… (Harmatozzatok egek onnan felülről). A reményteljesség és a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezése e misék bemutatása és a rajtuk való részvétel. Mi is ebben a lelkileg felkészítő és várakozási időben hajnali miséken vettünk részt, amelyeket elöljáróink mutattak be.

Az Egyház nem a kezdetektől fogva ünnepelte Jézus születését, ugyanis a hangsúly azon volt, hogy aki a kereszten meghalt, az feltámadt. Szent Pál a korintusiakhoz írt levelében hasonló képen fogalmaz, amikor azt írja, hogy ha Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem, de Krisztus feltámadt. Ez is az oka, hogy csak később kezdték el ünnepelni Jézus születését külön napon. A Keleti Egyházban a karácsonyról, mint epifániáról (megjelenés), ennek január 6-án történő ünnepléséről Alexandriai Szent Kelemen (+215 után) a „Szőnyeg” című írásában ír. Ezzel ellenbe Rómában 330 körül kezdik ünnepelni Jézus születését, amellyel a niceai zsinat (Kr. u. 325) Áriusz tanait (a Fiú teremtmény, hasonlólényegű) megcáfoló tant hirdetik: egylényegű az Atyával, öröktől fogva van, valós emberi természetet ölt magára. A karácsony december 25-én való ünnepelése sem véletlen. Ennek oka a nap teológia. Ezen a napon van a téli napforduló (míg az éjszakák rövidülnek, addig a nappalok egyre hosszabbak), és ezért nem véletlen, hogy a pogányság ekkor ünnepelte a nap születését. Ez a csillagászati jelenség adja magát, hogy János evangéliuma bekezdése alapján, miszerint az Ige a világ világossága, ezen a napon legyen karácsony. Az, hogy keleten január 6-án ülik meg, ennek oka szintén a téli napforduló, amelyet Egyiptomban és Arábiában ezen a napon ültek meg, és ez volt egyben az idő istenének az újjászületésének dátuma is. A karácsony ünneplésével fokozatosan alakult ki az ádventi idő, amelynek gyökerei már felfedezhetők Galliában és Spanyolországban a 4. században. Az itt élő keresztények a keleti keresztényekkel való szorosabb összeköttetés miatt január 6-án ünnepelték a karácsonyt, és szokás volt ezen a napon a keresztség szentségének a kiszolgáltatása. Ekkor volt egy három hétből álló megelőző lelki felkészítő idő, amelyet majd 40 napra hosszabbítottak mag a húsvétot megelőző böjti idő példáján. Ezzel ellenben Rómában az 5. században jelentkeztek ádvent nyomai, amikor is Szent Szimpliciusz pápa négy hétre rövidítette le a karácsonyi előkészületi időt, majd Nagy Szent Gergely pápa a 7. században előírta a négy ádventi vasárnapot a pápai liturgiában, amely rendelet idővel teret hódított magának. Kezdetben a római liturgiában karácsonykor Jézus első eljövetelére emlékeztek, ami bővült a keleti keresztények által előtérbe helyezett Krisztus végidőbeli eljöveteli várakozással és a bűnbánati jelleggel, amely utóbbinak a színek közül a lila a szimbóluma, és innen az ádventi idő színe. Az ádvent két időszakra osztható. Az első két hét (pontosabban december 16-ig) az eszkatológikus (végidőbeli) várakozásra irányítja figyelmünket, míg az utolsó kettő hét (december 24-ig, amely ádvent utolsó napja) a földi születésre készít elő. A két szakasz között válaszként áll az örömvasárnap, amely ádvent harmadik vasárnapja. A megnevezés a szertartást bevezető introitus kezdő szavából ered: „Gaudete”  (örvendezzünk). Ezen a napon a liturgikus szín a rózsaszín, amely az öröm, bűnbocsánat szimbóluma. Ezt a négy vasárnapot jeleníti meg az ádventi koszorú négy gyertyája. Az ádventi koszorú őse az 1838-ban Johann Heinrich Wichern által egy hamburgi gyermekotthonban felállított fakerék, amelyen minden nap meggyújtottak egy gyertyát. A ma ismert forma négy gyertyával és fenyőággal (halhatatlanság jele) bevont karika 1860-ban született meg Berlin-Tegelben. A négyes számnak több magyarázata van. Az egyik szerint a négy hét Krisztus négy féle eljövetelét jelképezi: testben – születéskor, minden nap – a lelkünkben, ember halálakor és a világ végén. A másik megközelítés szerint 4000 év telt el az Messiás eljöveteléig, ezért minden egyes hét – gyertya egy várakozási évezredet jelképez. A Paulinumban az ádventi várakozás sajátos hagyománnyal bír. Az ádventi koszorú gyertyáinak meggyújtása felemelő látvány, amikor a kápolna fényei kialszanak, majd a bejáratból felcsillan a gyertyafény, amellyel egy diák, miközben szól az alleluja dallam, meggyújtja az adventi koszorú gyertyáját. Ezeken az esteken Szabadka és környező plébániák egy–egy papját látjuk vendégül, aki igeliturgia keretében lelkesítő és önvizsgáló beszédet tart. Ádvent első gyertyájának a meggyújtásakor ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános volt, a második alkalommal ft. mr. Balcsák Szilárd, a Kisboldogasszony plébánosa, majd ft. Paskó Csaba, kelebiai plébános és végül ft. Miocs József igazgató.

Korunkban egyre gyakrabban karácsonyt a szeretet ünnepe jelzővel illetik. A megjelölés nem téves, hiszen az Atya szeretetből küldi a Fiút, ám ez a szeretet igazán húsvétkor csúcsosodik ki. Mind két esetben jelen van a másikhoz való fordulás, ami egymás ajándékozásában nyilvánul meg. Ezek a gesztusok, a krisztusi szeretethez hasonlóan az önátadást és egymás fontosságát hivatottak szimbolizálni. Ennek jegyében idén is a paulinista diákok külön programmal készültek a Villa Ancora idős bentlakói számára, amellyel is igyekeztek a karácsonyi örömet elvinni közéjük.

Ám mindenkihez személyesen nem tudunk eljutni. Ezért számukra, minden jótevőnek és minden imáért köszönetképen karácsonyi ajándékként a Pannon RTV székhelyén működő Szabadkai Rádió adásával a tanulók (Kiss Tamás, Petrovity Ádám, Huszár Ádám, Gyuris Bálint és Varga Sámuel) karácsonyi műsorral készültek. A karácsony üzenetének hathatós átadása érdekébe oda illő különböző korok szépirodalmi alkotásai kerülnek kiválasztásra, és a cél érdekében prózai szövegek is elhallatszanak.

Karácsonyra a keresztény világ lázasan készül. Ilyenkor az ünnephez kapcsolódó nemzeti szokások újraélednek. Szabadka város és környező településeinek bunyevác és horvát lakosainak sajátos ősi hagyományuk van. Évente csak egy alkalommal, és ezt is csak karácsony ünnepére szokás elkészíteni liszt és víz keverékéből az úgynevezett Božićnjak-ot, karácsonyi kalácsot. Az elkészített egyedi kalácsokat megtekintettük a Szabadkai Városháza előterében.

 
Szeplőtelen fogantatás záró ünnepségen Print E-mail
Wednesday, 11 December 2019 12:43

A szabadkai székesegyházban és a ferences templomban már 160 éves hagyománya van, hogy a Szeplőtlene fogantatás ünnepségére nyolc napos lelki megújhodással készülnek a helyi hívek. December 8-án, Szeplőtelen fogantatás napján a székesegyházban a kilencedet minden évben a Szabadkai Egyházmegye főpásztora, msgr. dr. Pénzes János zárja ünnepi szentmisével és szentbeszéddel. Ezen a záró ünnepségen mi is jelen voltunk, és ministrálással és asszisztenciával hozzájárultunk a lelki megújhodást záró szertartáshoz.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 67