Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
A NYOLCADIKOSOK FIGYELMÉBE! Print E-mail
Monday, 17 May 2021 10:20

Hová tovább? Melyik középiskolát választani? Hol folytatni? Tele vagytok kérdésekkel és gondokkal, merre és hogyan tovább. Valószínűleg azon gondolkodsz, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és a legjobb megoldás számodra a továbbiakat illetően. Melyik középiskola adná a legjobb alapokat? Hol kapnál szolidabb tudást és nevelést? Nagyon sokan gondolkodnak ezen, és kérdezik egymást, kérdezik a szülőket és a tanárokat. Sokan a gondok között, kételkedve határozatlanok, nem tudják mitévők legyenek. A megosztottság és a sok kihívás közepette, amennyiben elolvasod ezeket a sorokat, talán segítségedre lesz írásunk és a Paulinum gimnázium felhívása.

A Paulinum egyházi alapítású és államilag elismert gimnázium, amelyet a rendszerváltás után, 2004-től az állam kiegyenlítette minden más gimnáziummal az országban. Azóta többször voltak iskolareformok, változtatások a tanrenddel kapcsolatban, és ezekhez az alakításokhoz lett igazítva a tanmenet. Ezekhez kellet nekünk is az elmúlt esztendőben alkalmazkodni, és az Oktatási Minisztériummal egyeztetni. Megbeszélések után az Oktatási Minisztérium az idei évtől hivatalosan megerősítette a Paulinum hivatalos működését és az akkreditált  tananyagot. Ez megtalálható Szerbia hivatalos lapjának második számában: „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020). Az iskola klasszikus irányzatú, társadalmi-nyelvi gimnázium. A hangsúly a nyelveken van, a klasszikus kultúrán, a történelmen és a hittanon. Az intézménybe nem csak azok a fiúk és lányok  jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is akik az érettségi után bármely főiskolára vagy egyetemre kívánnak felvételezni. A jó szakképzett tanári kar arra törekszik, hogy minél nagyobb tudást nyújtson a tanulóknak, az intézet viszont a keresztény értékekre nevel.

 

A gimnáziumban ugyanazokkal az okmányokkal kell beiratkozni, mint bármely más gimnáziumba, középiskolában.

Jelentkezési időpont, munkanapokon, délelőtt 8-tól 14:00 óráig között lehetséges.

 

A Paulinum elérhetőségei:

 

tel./fax: 024/555-340,

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

illetve web oldal: www.paulinum.edu.rs

 

Az elérhetőségeken kívül előzetes egyeztetés után bármikor bejöhetsz az iskolába és az intézetbe, hogy személyesen is meggyőződj az iskoláról és a nevelési módszerről.

Légy bátor és határozott! Mi szeretettel várunk!

 
Barokk kiállításon Print E-mail
Monday, 17 May 2021 10:12

2021. április 30-án a Szabadkai Városi Múzeumban bemutatásra kerültek  Schervitz Mátyás műalkotásai a „Schervitz Mátyás (1702–1771) budai festő” című kiállítás keretében. Hosszú idő után lehetőség támadt, hogy kulturális eseményt tekintsünk meg. A múzeumban a látszám korlátozás véget kis csoportokban tekintettük meg a jeles tárlatot.

Schervitz horvát származású Budán született festő, aki az itteni horvát katolikus közösséghez tartozott, amelynek plébániáját a boszniai ferencesek vezették a Szent Ferenc Sebei templomban, így nem véletlen, hogy ő festette a templom főoltárképét. Bekövetkező halála után itt temették el, ahol földi maradványainak nyugvóhelyét ma is emléktábla jelzi, a következő felirattal: „a tekintélyes helyzet … halála után, és amíg élt, kiemelte őt a többi festő közül”. Élete folyamán több értékes barokk mű született kezei által, amelyek rendházakban és kastélyokban maradtak fenn az utókor számára.

A dunaföldvári és a zombori ferences templomokban Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló képeket festette. Továbbá Dunaföldváron a Szent Annát ábrázoló főoltárképet, a pesti domonkos templom főoltárképet, a váci ferences templom Őrangyal oltárképet, valamint Szent Ivót, az ügyvédek és pereskedők védőszentjét ábrázoló festményt, amely az óbuda-kiscelli trinitáriusok templomában volt. Alkotásai főként szakrális jellegűek voltak, amelyek ezért templomokban és kápolnában lelhetők fel. Ezek mellett viszont világi témákra is számos alkotást készített, amelyek kastályokban láthatók, különössen sok alkotása található a péceli Ráday-kastélyban.

 
Május 1. Print E-mail
Monday, 17 May 2021 09:54

A munka ünnepét minden évben május elsején ünnepeljük. Az emberek megpihennek, ünnepelnek. Egy nemzetközileg elismert ünnep, amely a munkások által elért újításokra emlékezik meg. Május elseje1955 óta egyházi ünnep, amelyet XII. Piusz pápa rendelte el Munkás Szent József tiszteletére, és a munkások támogatására és buzdítására. Szent József Jézus Krisztus nevelőapja, aki foglalkozása szerint ács volt. Munkás, aki a két kezével dolgozott meg a mindennapi kenyérért. Tanította Jézust, együtt dolgoztak. Egyszerű munkás, mégis nagy dologra hivatott. Ezért a munkások védőszentje. A hallgatag szent, aki a munka mellett nevelte és foglalkozott Úrunkkal, így az apák példája is. Számomra különösen is fontos ez az ünnep, mivel szülőfalum temploma az ő kegyeibe lett ajánlva. Minden évben a búcsún több pappal szentmise keretében ünnepeljük e különleges napot.

A munka minden ember életében fontos szerepet tölt be. Mondhatnánk úgy is, hogy az ember földi életének alapvető eleme a munka. Erre a Teremtés könyvét olvasva ébredtem rá; „Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek be a földet, s hajtsátok uralmatok alá” (Ter 1,28.). Természetesen ez a mondat nem közvetlenül a munkára vonatkozik, de úgy vélem, mivel saját képmására teremtette az embert, mindenkin Teremtőnk tevékenysége tükröződik. A II. Vatikáni Zsinat így fogalmaz: „A hívők biztosak abban, hogy önmagában véve egészen megegyezik Isten szándékával az egyéni és közösségi tevékenység, vagyis az a hatalmas erőfeszítés, amelyet az emberiség a történelme folyamán életkörülményei javítására tesz. Az Isten képmásának teremtetett ember ugyanis azt a megbízatást kapta, hogy vesse uralma alá a földet, annak minden gazdagságával együtt, kormányozza igazságosan és szentül a világot, és elismerve Istent a mindenség teremtőjének, hozzá vezesse vissza önmagát és az egész világot oly módon, hogy mialatt minden az ember uralma alá kerül, megdicsőüljön Isten neve az egész földön.” (GS 34.) Éppen ezért az Egyház törődik a munkásemberrel. Tévedünk, ha úgy gondoljuk, hogy a munka csak a fizikai jót támogatja. A munkának lelki értéke is van. Egyidőben a test és a lélek vesz részt a munkában, függetlenül, hogy a munka fizikai vagy szellemi.

A munka számomra, egy küldetés, egy feladat, amelyre minden ember hivatott. Mindenkinek van hivatása és véleményem szerint az ember kötelessége e-szerint élni. Fontos, hogy imádkozzunk a hivatásunkért, hogy tudjuk mi az Isten terve velünk. Imádkozzunk a munkásokért és kérjük Munkás Szent Józsefet, hogy könyörögjön Istennek a jó munka kegyelméért és a munka megérdemelt gyümölcséért.

Varga Sámuel

 
Harmadik negyedév Print E-mail
Monday, 17 May 2021 09:52

Március végén került sor a harmadik negyedévi átlagok és kiértékelések megbeszélésére. Ez alkalommal sem adódott lehetőség a tanári kar összejövetelére a járvány miatt. A megbeszélésen ezért csak az igazgató, a jegyző és az osztályfőnökök voltak jelen. Az elmúlt időszakban az oktatás és számonkérés online úton folyt, amely menete az egybegyűltek előtt napi téma volt a továbbiakra vonatkozólag. Erre való tekintettel, minek után az állam más egyéb utasítást nem adott, továbbra is a távképzés az oktatás kivitelezési módja maradt. Az osztályzatok átbeszélése mellett különös hangsúly tevődött a negyedik osztály diákjai előtt álló utolsó negyedévre, továbbiakban szemügy előtt tartva, hogy számukra ezzel zárul a négy éven át tartó oktatás, és így előttük áll az érettségi. A búcsúztatást és az érettségire való felkészülést illetően különféle javaslatok és döntések születtek. Annak reményében zárult a gyűlés, hogy a járvány enyhülésével, a múlt évvel ellenben, talán idén sikerül ünnepélyesebb körülmények között gratulálni az érettségizőknek.

 
Egy elsős diák Print E-mail
Wednesday, 28 April 2021 10:25

Kedves rovat olvasóink! Lehetőség nyílt, hogy a magyar ajkú elsős diákjaink közül egyikük bemutatkozzon önöknek, és a rövid interjú keretében megismerhessék őt és iskolánkat.

-         Légy szíves mutatkozz be rovatunk olvasóinak!

Köszöntök minden kedves olvasót. Huszár Andor a nevem. Nem messziről, Csantavérről érkeztem ide a Paulinumba, hogy az általános iskola után itt tanuljak tovább.

-         Miért ezt az oktatási intézményt választottad?

Mivel ide jár a bátyám is, ezért innen szereztem tudomást az iskoláról. Miután a testvérem elmesélte, hogy a Paulinum egy olyan gimnázium, ahol az ember behatóbban tanulhatja a hittant és gyakorolhatja hitét, nem haboztam, ide jöttem.

-         Ennyi idő elteltével, hiszen közel már az iskolai év vége, mit tudnál mondani az iskolai kezdetről és beilleszkedésről?

Az igazat megvallva nem volt olyan könnyű. Az elején még furcsa volt, hogy nem csak magyarok járnak velem az iskolába, hanem horvátok is. A barátkozás könnyebben ment, mint gondoltam, ugyanis ez egy kis közösség, és mindenki meg akarta ismerni a másikat.

-         A Paulinumban meghatározott napirend van. Okozott ez neked nehézséget?

Kezdetben természetesen különös volt, hogy nem csak délelőtt kell tanulni, hanem délután is van tanulási időszak. Később, ahogy teltek a hetek szépen lassan mindenki hozzászokott, hogy van egy rend. Ennek köszönhetően jobban be tudom osztani időmet, hogy már, tudniillik van egy fix időpont a délutánban.

-         Az iskoláról és az oktatásról mit tudnál mondani?

Nem nehéz a délelőtti oktatás, mivel kis iskola kis osztályokkal, így a tanárok jobban ránk tudnak figyelni és jobban el tudják az anyagot magyarázni. A tanárok kedvesek és megértőek, így könnyen együtt tudunk működni. Ha mégis valami gond adódna, gyorsan igyekszünk együtt megoldani. Ez az iskola arra törekszik, hogy a tanulókból kihozza a legjobbat, legtöbbet. Így például, minek után jó hallásom van, és szeretek is énekelni, lehetőségem van itt, hogy még külön foglalkozások révén fejlődjek.

 
Nagyböjti adakozás Print E-mail
Wednesday, 14 April 2021 13:03

Hamvazószerdán elhangzott evangéliumi részlet arra inti a híveket, hogy a húsvétra előkészítő időszakban kölünösképpen figyelmet kell gyakorolni a böjt, ima és az alamizsnálkodás, illetve jó cselekedetek végzésére. Az Egyháznak világszerte különféle jellegű karitatív intézményei vannak, amelyek jó szándékú emberektől támogatva a segélyeket a rászoruló emberekhez juttatják el. Ilyen jellegű segítő egyházi szervezet egyházmegyénkben szabadkai központtal a „Caritas” szeretetszolgálat. A Paulinum a kapott adományok részét megosztotta, és élelmiszerből álló csomagot jutatott el a „Caritashoz”, valamint Muzslyára. Itt található a nagybecskereki egyházmegye területén a szaléziak által alapított Emmausz megnevezésű fiú kollégium, amely megnevezéssel alapítói arra utalnak, hogy miként a tanítványok útközben találkoztak a Feltámadottal, és vele mentek, úgy a diákok az élet útján nincsenek egyedül.

 
Szent József-nap, Szent József-év Print E-mail
Wednesday, 14 April 2021 12:43

Patris corde (Apai szívvel)  apostoli levelet tett közzé Ferenc pápa 2020. december 8-án. Az írás oka, hogy Szent Józsefet százötven évvel ezlőtt IX. Piusz pápa az egyház védőszentjévé nyilvánította. Apai szívvel: így szerette József Jézust, akit az evangélisták  „József fiának” neveztek. Magáról Józsefről  a Szentírásban keveset olvashatunk, de amt írtak róla, elegendő ahhoz hogy világossá tegyék, milyen apa volt és milyen küldetést bízott rá az Isteni gondviselés. Szent Máté evangélista tömören úgy ír:” Igaz férfi volt.” (Mt.1.19) Ebben a kifejezésben benne van az Isten-és emberszeretet  bizonysága, a hit és a hűség, a kitartás és a jóság. Szent József nagysága még abban áll, hogy Mária férje volt és Jézus apja volt. Szent VI.Pál pápa szerint József apasága még abban fejeződőtt ki, hogy „ életét áldozattá tette a megtestesülés misztériumának, a Szent Családnak, a házastársi szeretetnek és hogy minden képességével együtt, szeretetét a Messiás szolgálatába állította.”  Az üdvtörténetben betöltött szerepe miatt Szent József olyan apa volt, akit a kersztény nép mindig szeretett, és ezt bizonyítja a tény, hogy számos templomot szenteltek tiszteletére, továbbá iskolákat, kollégiumokat, egyesületeket, lelki csoportokat és még sok más rendezvényt.  Minden imakönyvben találhatunk imákat Szent Józsefhez. Tisztelői minden szerdán különleges fohászokat intéznek hozzá, március hónapban pedig hagyományosan kilencedeket tartanak. A Szentírás szerint „ Ite ad Joseph” (Menjetek Józsefhez- Ter.41,55) mindenki bízhat benne és segítségét, közbenjárását kérheti.

Szent József napját a Paulinum Gimnázium és Szeminárium fennállása óta, megkülönböztetett tisztelettel tartotta meg. Nem azért, mert iskolánk és szemináriumunk rektora, valamint egyes tanárok, vagy diákok Józsefek, hanem mert Szent József a Szüzanya után, egyházunk legnagyobb szentje. Szent József előestjén, rektorunkkal szoktunk ünnepelni, amikor ugyanis alkalmi műsorral kedveskedünk  neki, napján viszont kápolnákban ünnepi szentmisén veszünk részt. Sajnos, ebben az esztendőben a korona vírus végett, csak szerény körülmények közt tudtuk megtartani Szent József napját és megköszönni rektorunknak, hogy mindent megtesz, hogy a szemináriumi  és iskolai élet zökkenőmentes legyen és hogy a lehetőségekhez mérten a paulinisták a legjobb szellemi és lelki képzést kapják.

 
Húsvéti misztérium Print E-mail
Wednesday, 14 April 2021 12:36

Feltámadott! Mert győztes volt a harc, melyet Urunk értünk megvívott! Húsvétkor a keresztény hit központjával találkozunk: a feltámadás örömével. A hitünk sajátos tulajdonsága az öröm. Krisztus az Ő saját személyében komolyan vette a szenvedést és a halált; a kereszt mégsem cél volt, hanem eszköz. A nagyhéten végigjárjuk a keresztutat, de húsvétkor a halál elmúlik, és az, ami örökké megmarad, az a Krisztusban örök élet. Itt van a különbség a keresztény és a nem keresztény ember között: a nem keresztény a szenvedést és a halált, amiket mindenki megtapasztal hangsúlyozza, a keresztény ember pedig biztos benne, hogy Krisztus feltámadott, és vele együtt, ő is fel fog támadni. Azt mondani, hogy a kereszténység csak a kínszenvedés, ez egy eretnekség, mert az áldozat embertelen, amikor nincs pozitív célja, és most tudjuk, hogy mi ez a cél. Ez az élet és fájdalmai elmúlnak, a feltámadás öröme viszont örökké megmarad. Ez nem csak a jövőben lesz, mert ha Krisztus feltámadott, akkor ez azt jelenti, hogy itt és most van, nem tűnt el. Most van az a pillanat, amikor kapaszkodnunk kell az Úrban. Velünk van, és mi már részesülhetünk az Ő feltámadásában. Mert a feltámadás mindent megvált, a jelen pillanatot is. A feltámadott Krisztus jelenléte ad jelentést az életünknek: ha a semmi az, ami a végén vár minket, akkor ez a jelen pillanat is semmi, mert a célja csak sötétség, viszont ha a fény vár minket, akkor ez a pillanat is világos, mert az egész életünk a fényre irányul; minden lépésünk egy új lépés Isten dicsősége felé.  Ez nem csak egy tanítás, hanem egy testi, mégha titkos jelenlét s. Ezt megélték az apostolok, és itt és most az élő Krisztus közli magát velük. Ennek a tapasztalatnak a helye az Egyház, és mi már most részesülünk ebben az új életben: a keresztség beilleszt minket Krisztus halálába és feltámadásába, a szentáldozás pedig az Ő testének részesévé tesz bennünket. Ezért erre emlékezünk nagycsütörtökön az Oltáriszentség alapítására, és a nagyszombati vigília alatt a történtekre. Közvetlen kapcsolat van a feltámadás – húsvétja és a szentségek által adott új élet között. Nem tudjuk felfogni, hogy ezek a dolgok miként mennek, ám ha átéljük ezt a kegyelmet, akkor megtapasztalható módon más emberré leszünk. És nem csak csupán arra szól a meghívásunk, hogy szavakkal hirdessük az újjászületést, hanem éppen a tapasztalatra.

(Részlet húsvéti rádióműsorunkból)

 

Kegyelemteljes ünnepeket kívánnak a Paulinum Gimnázium és Szeminárium elöljárói és diákjai minden kedves olvasóinknak!

 
Részt vettünk a Tantárgyháló versenyen Print E-mail
Wednesday, 14 April 2021 12:24

Folyó hó 12-én közzé lett téve a Tantárgyháló második fordulójának eredményei. A versenyen általános és középiskolás diákok vehettek részt, amelyen előre megadott kulcsszók révén határozhatták meg a résztvevők munkájuk témáját. A versenyre 25 általános és 14 középiskolás tanuló küldte be dolgozatát. Ebből az általános iskolák kategóriájában 10 munka lett pozitívan elbírálva, míg a középiskolások esetében 7 írás jutott tovább. Ezen utóbbi kategória egyik továbbjutott munkája a „Kereszt a koronán”, amelyet a Paulinum Gimnázium két diákja, Huszár Ádám és Gubena Ábel írt. A dolgozatban a magyar korona történetét és a magyarság kereszténységre való megtérését, valamint a történelem folyamán lezajlott eseményeket érintve, igyekeztek bemutatni miként tartották meg hitüket, illetve a magyar szentek milyen hatással voltak egyes nemzetek sorsára. A diákok mentorai Csorba Ottó és Tojzán László voltak.

 
A metropólia püspökei a Paulinumban Print E-mail
Wednesday, 14 April 2021 12:02

Az Egyház teológiailag Isten népének láthatatlan, kegyelmi közössége, amelynek feje Krisztus, és földi helytartója szent Péter utódja, a pápa. Azonban minek után a történelem folyamán emberi társadalomban szerveződött, kinőtte magát nemzetközi intézménnyé. Ezt az intézményt részegyházak, az egyházmegyék alkotják, melyek élén a megyéspüspök áll. Az Egyház intézményi működését a különféle szinten szervezett testületek segítik és látják el. Ilyen jellegű testület a püspökök konferenciája is, amelyet egy adott ország vagy más ok esetében több ország aktív püspökei alkotnak. A konferencia feladata lelkipásztori, teológiai és társadalmi kérdések, valamint az egyház és annak intézményei működésével kapcsolatos témák.

Folyó hó 15-én a Bácskai egyházmegye központjában Szabadkán gyűltek össze a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia szerbiai tagjai. A Paulinum Gimnázium és Kollégium szent Pál apostol tiszteletére felszentelt kápolnájába jöttek késő délután az Imaórák Liturgiája (Zsolozsma) esti dicséretének végzésére. Jelen volt msgr. dr. Luciano Suriani apostoli nuncius; msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek-metropolita; msgr. dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke; msgr. Slavko Večerin szabadkai megyéspüspök; …

Másnap reggel a kápolnában msgr. dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök vezetésével közös szentmisét mutattak be a püspökök és kisérőik.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 74