Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti
Hirek
Az ünnepeket otthon töltöttük Print E-mail
Wednesday, 13 November 2019 12:15

A Paulinumban, mint minden egyházi alapítású iskolában a november 1-je és 2-ka ünnepnap, ezért a diákoknak lehetőségük van hazautazni és otthon segítkezni. November 1-én Mindenszentek ünnepe van, amelyen az Egyház összes szentjére emlékezünk.

A mi falunkban, Csantavéren két temető található. A falubeli elnevezésük  Kistemető és Nagytemető. A Kistemető kápolnája Mindenszentek tiszteletére van felszentelve, ezért e napon itt délután ünnepi szentmisét tart a plébános, este viszont a templomban 5 órától az összes elhunytért imádkozunk. Imáinkban megemlékezünk azokról, akik a falu temetőjében nyugosznak, de azokról is, akik Csantavéren születtek, de végső nyughelyük egy másik falu vagy város temetőjében van.

Régi helybeli szokás volt, hogy ezen a napon az asszonyok otthon buktát vagy valami sósat sütöttek, és azt a templom előtt, vagy a temetőben a koldusoknak adták.

Ez a szokás sajnos ma már feledésbe merült, csak a nagyon idősek emlékeznek rá.

November 2-ka Halottak napja, ezen a napon mindenki felkeresi elhunyt szerettei sírját, amelyre virágot és mécsest visz. Falunkban ezen a napon az elhunytakért a szentmisét a Nagytemetőben szoktuk megtartani. Ekkor szenteli meg a plébános és a káplán a sírokat.

A  feldíszített temető este nagyon megható, hiszen a gyertyák fénye és a virágok mind maguknak beszélnek arról, hogy az élet győzedelmeskedett a halál felett.  Úgyszintén nappal is nagyon szépen néz ki, és a mondás szerint szinte sírkerté válik a temető.

Mindenszentekkor és Halottak napján úgyszólván mindenki a temetőt látogatja, azt lehet mondani, hogy zsúfolttá válik, és mindenki igyekszik kivinni a gyertyákat és a virágokat az elhunyt hozzátartozókra.

Ezt a két napot otthon töltöttük, és így lehetőség volt, hogy elhunytjaink lelki üdvéért imádkozzunk, valamint a tisztító tűzben lévő lelkekért.

 

Huszár Ádám

 
Megemlékeztünk † msgr. Fiser Jánosról Print E-mail
Wednesday, 13 November 2019 12:04

Október hónap 28-án tragikus közúti baleset következtében, amíg a Tiszaszentmiklós és Padé között balesetet szenvedettek segítségére szándékozott sietni, hatvanegy éves korában életét vesztette msgr. Fiser János, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke. Fiser János atya két évvel ezelőtt járt nálunk, és tartott ünnepi beszédet a Paulinum Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) 55. évi fennállásának alkalmából. János atyát a Paulinumhoz ennél jóval távolabbi kapcsolatok fűzik. 1973 és 1977 között a szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnázium Paulinum diákja és a szeminárium bentlakója volt. Pappá szentelése után többször is megfordult itt, és papi tevékenysége idején míg Székelykevén és Pancsován látott el szolgálatot, vendégül látta a Paulinum elöljáróit és diákjait. Értesülve halála híréről a rektor atya ismertette megboldogult János atya életét és munkáságát, majd Requiem-et mutatott be érte. János atya nagyon tisztelete a Paulinumot, mint Alma Mater-ját, továbbá támogatója volt az iskolának és az intézetnek. Isten adjon neki örök nyugalmat országában!

 
Kucora – Évforduló és búcsú Print E-mail
Friday, 08 November 2019 13:13

Kucora Közép-Bácska települése, amelynek lakossága legnagyobb részben rutén nemzetiségű és görögkatolikus hívek. Rajtuk kívül a falúban vannak még szerbek és magyarok. Egykor voltak németek is, akik viszont 1944-ben elköltöztek. Kucorának ma három temploma van, a görögkatolikus, a római katolikus és az ortodox templom. A templomok meghatározóak a falunak és jelképesek, amelyekre a falubeliek büszkék. A római katolikus templom 1859-ben épült és Mindenszentek tiszteletére lett felszentelve. A templom hossza 25 méter, szélesége 8 méter, belső magasága 10 méter és a tornya 29 méter. A számban kis közösség nagyon összetart, és templomukat szíven viselik. A templom három évvel ezelőtt kívül-belül fel lett újítva és  festve. A templom ékes dísze a főoltár képe és a két tiroli Jézus és Mária szíve szobrok. A templom hangulatos színe és a belső díszítése, áhítatra indítja a híveket és a látogatókat. A templom búcsúját mindig Mindenszentek ünnepén tartják. Ebben az esztendőben nemcsak templombúcsút ünnepelt a közösség, hanem azt is, hogy 160 évvel ezelőtt épült a templom. Az ünnepi szentmisét és a kétnyelvű szentbeszédet msgr. Miocs József, a Paulinum rektora tartotta. Vele együtt miséztek ft. Szabady Károly kucurai plébánia kormányzó, ft. Juhász György kúlai esperes, ft. Zsúnyi Tibor szenttamási plébános, ft. Rac Vladislav kucurai parókus és P. Dr. Kulić Jakob jezsuita szerzetes. Az igeszolgálatban Anto Nedić és Nagyfejű Szeilveszter segédkeztek. A liturgikus éneket Paska Imre és Mezei Mária vezették. A mise után mindenki a temetőbe ment, ahol meg lett áldva a felújított kálvária és a kápolna új oltárképe, a feltámadt Jézus, amelyet Makai Silvester helybéli művész készített és ajándékozott. Az évforduló és a búcsú a Vadászotthon vendéglőjében zárult közös agapéval, szeretetlakomával.

 
Muzslyai találkozó Print E-mail
Thursday, 07 November 2019 11:34

Három év után ismét ellátogattunk Muzslyára az Emmausz kollégiumba. Muzslya egykor önálló település volt, amely idővel Nagybecskerek részévé vált ennek terjeszkedésének következtében. Megérkezésünkkor a kollégium rektora Kalapiš Stojan szalézi atya fogadott bennünket, aki bemutatta az 1902-ben épült helyi plébániatemplomot, amelyet Mária Keresztények Segítsége tiszteletére emeltek.

A szaléziak Gabrijel Bukatko belgrádi érsek felkérésére jöttek 1965-ben Muzslyára, ugyanis ekkor még a település 8 000 hívőt számlált. A szerzetesek rövidesen neki is láttak az ifjúság felkarolásának. A kollégium később épült fel, amelynek ötletadója a nagybecskereki Miasszonyunk Iskolanővérek által az egykor rendházként szolgáló épületben 1995-ben megnyitott leány kollégium volt. Ennek példáján a szaléziak Huzsvár László nagybecskereki egyházmegye első püspöke támogatásával megkezdték a plébánia területén a kollégium építtetését, amely 2002-ben befejeződött. Az intézet az Emmausz nevet kapta, amely megnevezés célzatos. Az elnevezés az emmauszi tanítványokra utal, akik útközben találkoztak a Feltámadottal, akit majd a kenyértörésben ismertek fel. A kollégium megnevezésével azt szándékozták sugallani a diákoknak, hogy az élet útján nincsenek egyedül.

A kirándulás célja szintén találkozás volt. Találkozott két egyházi intézet diákcsoportja. Ismerkedhettek és összemérhették tehetségüket a futballpályán. A diákoknak meglepetésben is volt részük, mert erejüket nem csak kortársaikkal mérhették össze, hanem a nagybecskereki és szabadkai egyházmegyék papi csapatával is. Lehetőség adatott még, hogy Mága Zoltán koncertjén is részt vegyünk, aki a megadott bánáti templomokat bejárva hegedű előadásival örömet lopott az összegyűltek lelkébe. Ez a nap számunkra ezzel is emlékezetesebbé vált.

 
Új sportcipők Print E-mail
Thursday, 07 November 2019 11:27

A sportnak az egészséges fejlődésben és életmódban kiemelt szerepe van. Ma már rengeteg cikk vált elérhetővé a kor embere számára, amelyek a rendszeres fizikai erőbevétel fontosságát méltatják a testi épség és vitalitás megóvásának érdekében. Korunkban, amikor az iskolai előadások száma növekszik, valamint a modern technológia kínálta élmények még inkább a padhoz láncolják a fiatalokat, szükségessé válik alternatív megoldások bevezetése. A Paulinum tanulói között sokan vannak, akik a különféle sportok rajongói és gyakorlói. Az intézeten belül kialakított súlyzóteremben lehetőség adatik a rendszeres tornára. Továbbá az iskolai tanév folyamán több olyan alkalom van biztosítva számukra, amikor gyalogtúrák vagy labdajátékok keretében építhetik állóképességüket. A labdarúgás a diákok által leginkább űzött sport. Ennek gyakorlására nem csak tornaórák keretében adatik lehetőség, hanem szabad időben is az intézet területén lévő kis pályán. Sportolásuk előmozdításnak érdekében az Oktatási Minisztérium  jóvoltából az iskola labdarúgó csapat tagjai új tornacipőket kaptak használatra.

 
Miért imádkozzuk az októberi ájtatosságot? Print E-mail
Thursday, 07 November 2019 11:24

Október hónap a rózsafüzér hónapja. Ebben az időszakban a Paulinumban minden este imádkozzuk a rózsafűzért. Az októberi ájtatosság abból áll, hogy október hónap minden napján elimádkozzuk a rózsafűzért kérve a Szűzanya, Megváltónk édesanyjának közbenjárását, aki hathatós szószólónk és segítségünk. Miért is imádkozzuk pont a rózsafűzért, és pont októberben? Ennek két történelmi oka van. 1571. október 7-én volt a lepantói csata, amelyben az egyesült keresztény flotta megütközött a támadó Oszmán Birodalom hajóhaddal. A csata elnevezése az ütközet helyszínéhez közel lévő Lepantó tengerparti kikötőtől ered, amely a mai Görögországhoz tartozó Patraszi-öbölben volt. A csata előtt V. Pius pápának látomása volt, miszerint ha egész októberben naponta imádkozzák az emberek a rózsafűzért a Szűzanya közbenjárására, akkor le fogják győzni a török flottát. Ezután a pápa meg is hirdette az egy hónapig tartó mindennapos imádságot. A csata napján, amikor már úgy tűnt, hogy a keresztény flotta veszít, bekövetkezett a sorsfordulatot okozó esemény. A szükség idején egyik pillanatról a másikra a szélirány megváltozott, aminek következtében az ágyúk füstje ellepte a török hajóhadat, ezért a török hajók közti kommunikáció megszakadt, és a keresztény flotta előnyhöz jutva győzedelmeskedett. A másik ok a 19. században teret hódító szekularizáció. A Rítus Kongregáció 1885. augusztus 20-án elrendelte: "Ameddig a katolikus egyházat szorongató körülmények fönnállnak, és a pápa teljes szabadságának visszanyeréséért hálát nem adhatunk, a földkerekség minden székesegyházában, plébániatemplomában, a Szűzanyának szentelt templomában és nyilvános kápolnájában, vagy a helyi ordinárius (püspök) által kijelölt helyeken a rózsafűzért a lorettói litániával együtt egész októberben naponta imádkozzák el!".

Gubena Ábel, III. osztály

 
Magyar forradalom Print E-mail
Thursday, 07 November 2019 11:08

Magyarország történelmében október 23 a gyász és az öröm napja. Gyász, mert emlékezünk a vérbefojtott 1956-os szabadságharc eseményeire és áldozataira, valamint azt követő megtorlásokra. Öröm, mert amiért a nemzet vérét adta, az harminchárom évre rá meghozta gyümölcsét, a forradalom évfordulóján, 1989. október 23-án a Kossuth téren kikiáltották a köztársaságot. Azóta október 23-ról Magyarország szerte és a trianoni szerződés révén elválasztott területek magyar közösségeiben tiszteletadással emlékeznek meg. Országunkban Délvidék szerte kerültek sorra a különféle megrendezések. Palicson a Nagyparkban az '56-os emlékműnél az összegyűltek lerótták tiszteletüket. A hagyományoknak megfelelően idén is Szabadkán lett megtartva a központi megemlékezés a Jadran színházban, ahová mi is elmentünk. Beszédet mondott Németh Szilárd, honvédelmi miniszterhelyettes és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A beszédeket követően alkalmi előadás vette kezdetét „Az orosz tankok között hallgatnak a harangok” címmel, így tisztelegve a forradalomban életüket és szabadságukat adók előtt.

 
Megemlékezésen Kelebián Print E-mail
Monday, 04 November 2019 13:57

Az elmúlt vasárnap rendhagyó ünnep volt a kelebiai templomban. A hívek nemcsak a megszokott vasárnapi szentmisén vettek rész, hanem egy megemlékező misén és ablakszentelésen. Ebben az esztendőben Vajdaság szerte megemlékezéseket tartanak a 75 évvel ezelőtti ártatlanul kivégzettekről, és most Kelebián is erre került sor. A szentmise minden ártatlanul kivégzettért lett bemutatva, de első sorban az újvidéki ferences atyákért. Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf atyák egy értelmetlen rendszerváltás áldozatai lettek. A mise főcelebránsa msgr. Miocs József rektor kiemelte ma megemlékezésre, tiszteletadásra és ablakszentelésre jöttünk össze. Imádkozunk a vértanúiénkért és vitrázst áldunk meg, hogy akik ezekre az ablakokra tekintenek, emlékezzenek azokra az atyákra, akik vérüket ontották azért, mert papok voltak és magyarok. Körösztös Krizosztom atya Pécset született és 1925-ben lépett a ferences rendbe. 1932-ben pappá szentelték, és mint fiatal  lelkész több helységben szolgált, majd 1943-ban az újonnan alapított újvidéki rendház vezetésével lett megbízva. 1944. októberében a partizán csapatok megszállták Újvidéket és őt és sok más lakost elhurcoltak és kivégeztek. A másik atya Kovács Kristóf Jászberényben született, és 1933-ban lépett a ferences rendbe. 1938-ban szentelték pappá. Ő is mint Krizosztom atya több féle szolgálatot teljesített még 1943-ban a tartomány főnöke Újvidékre helyezte. 1944. őszén őt és sok más társát, valamint más ártatlan embereket elhurcoltak a partizánok és kivégezték. Életüket adták ártatlanul és őket hősöknek és vértanuknak mondhatjuk. Reméljük, hogy a két ferences atya akik életüket adták az Egyházért, majd  a boldogok sorába kerülnek. Ők a keresztet hordozó Krisztusra emlékeztetnek, aki a megaláztatást, meghurcolást, kínokat szenvedett, és a gyalázatos halált öltötte magára. A megáldásra került vitrázs és vitrázsok, maradandóvá teszik a vértanúk emlékezetét. Akik az üvegablakokra tekintenek, gondolkodjanak el arról, hogy mi történt 1944 őszén és hogy milyen kincs az áldott béke, az emberi becsület és az áldozat értéke. A szentmisét követően Miocs atyával az együttmiséző Ft. Tojzán László nevelő, megáldották Kovács Kristóf atya emlékére állított üvegablakot. A szentmisét méltóbbá tette a szabadkai Pro musica kórus, valamint a kamarazenekar előadva Paul Conrad Wusching latin miséjét és többszólamú betéteket. A misén a kelebiai híveken és a vendégeken kívül jelen voltak a Paulinum tanúlói, valamint Kristóf atya rokonai és leszármazottjai Magyarországból.

 
Székesegyház búcsúja Print E-mail
Monday, 04 November 2019 13:40

Egyházmegyénk főtemploma a szabadkai Avilai Szent Teréz templom. Itt van a püspöki katedra (tanítói szék, amely szék az apostoli jogfolytonosság jelképe), innen a katedrális elnevezés is, amelynek felszentelését folyó hó 14-én ünnepelték egyházmegyénk plébániái. Ezen a napon msgr. dr. Pénzes János püspök ünnepi szentmisét mutatott be a 240 éves templomban az összegyűlt szabadkai hívek, paulinisták és plébánosok jelenlétében. Szintén e hó 15-én ünnepeltük Szabadka város és a katedrális, illetve székesegyház védőszentjét, a spanyol származású Avilai Szent Terézt. A búcsú szentmisét Beretić Stjepan plébános mutatta be, amelyen szintén, mint előző nap, a paulinista diákok látták el az asszisztenciát. Avilai Szent Teréz 1515. 03. 28-án született jómódú családban. A szentek életéről sokat olvasott. Apja ellenére 1533-ban belépet a kármelita rendbe, és 1537-ben szerzetesi fogadalmat tett. Azt akarta elérni, hogy a szívét Krisztus szent szívével „összhangba hozza”. Szerzetesi élete során többször rendtársai meggyanúsították, és végül magával szemben is bizalmatlan lett. Gyóntatója azt tanácsolta, hogy írjon lelki élményeiről. Ezt meg is fogadta. Teréz arra is törekedett, hogy a kármelita életet a maga szigorában megélje, mert megtapasztalta, hogy eltávolodtak a rendi fegyelemtől. Engedélyt kért a pápától és az avilai püspöktől, és azt megkapván neki látott az avilai Szent József monostor megépítésének, amely 1565-ben nyitotta meg kapuit. Sokan szembeszegültek vele, de voltak, akik támogatták, ilyen volt Keresztes Szent János, aki kiállt mellette, amikor a kármelita rend sarus ága 1575-ben megrágalmazta. Sok kolostort építtetett, amelyek kivitelezésénél maga is jelen volt. Idős korában is megmaradt lelki fiatalsága és vidámsága. 1582. 10. 04-én halt meg a Alba de Tormes kolostorban. V. Pál 1614-ben boldoggá avatta, majd XV. Gergely 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és Néri Fülöppel együtt szenté avatta.

Szepesi Albert, II. osztály

 
Radić kápolnát tekintettük meg Print E-mail
Friday, 18 October 2019 12:49

Az iskolai órákon a tanulók információkra, ismeretekre tesznek szert. Ezek az órák elméleti tudásukat igyekeznek bővíteni. Viszont mindannyian tudjuk jól, hogy valamit látni vagy megérinteni, sok esetben jobban elmélyíti a tudást. Ezt a célt szolgálja a gyakorlati óra. A Paulinum Gimnázium tanárai és a szeminárium nevelői éppen ezért az iskolai tanév folyamán a gyakorlati órákra is hangsúlyt fektet. Ezért, hogy diákjaink minél jobban megismerjék a jelenlegi lakóhelyüket és környezetüket, valamint történelmét, etnikai és vallási összetételét, több kisebb kirándulást szervez Szabadka területén. Ez alkalommal helyi történelmi és vallási ismeretük gyarapítása gyanánt felkerestük a pravoszláv hitközség temetőjét az Eperjes erdő mellet. Ez a temető Szabadka városának egyik legrégebbi temetője. A temető bejáratánál történelmi beszámolót tartott Miocs József igazgató. A temetőben megtekintettük a II. világháborúban elesett katonáknak emelt emlékműveket és katonai sírokat. Ezután a temetőben fellelhető kápolnához mentünk, amely 1868-ban épült klasszicista stílusban. A kápolna Titus Mačković tervei alapján épült Marija Radić szabadkai gazdag polgár kérésére, aki férje tiszteletére emeltette. Ezen kápolnában gyűlnek össze időközben a szabadkai ókatolikusok istentiszteletre. Az ókatolikusok, mint azt megtudtuk, az 1870-ben tartott I. vatikáni zsinat ellenzéke, akik nem fogadták el a zsinaton kimondott pápai primátusról szóló dogmát. Vezetőjük Ignaz von Döllingen ismert egyháztörténész és müncheni teológiai tanár volt. Soraimat diáktársam szavaival zárom: „Most már ennyivel is többet tudok!”

Huszár Ádám, III. osztály

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 67