Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Iskolapadban a járvány idején Print E-mail
Wednesday, 14 October 2020 08:29

A koronavírus végett előírt és megkövetelt szabálynak megfelelően a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban is, mint minden más iskolában, szeptember elsején megkezdődött a 2020/21-es tanév.  Szeptember elsejére beköltöztek a bentlakó tanulók az intézetbe, 2-án viszont megkezdődött a rendes tanítás.  Az épület és a helységek, tantermek, hálószobák, tanulószobák, az ebédlő és minden közösségi termek alapos tisztítás és fertőtlenítés után fogadták a tanulókat. A tanítás, illetve az oktatás a minisztérium által kidolgozott modellek közül egy kicsit másként, de megfelelően és rendesen indult be a tanítás.  Mivel a Paulinum kis tagozatokkal rendelkezik, így könnyebben lehetett tervezni és beindítani az oktatást.  Szeptemberben három héten át, folyamatosan volt tanítás, az utolsó héten viszont a tanulók otthon tanulták a feladott anyagot.  Egy heti takarítás és fertőtlenítés után visszajöttek a diákok és folytatódott a tanítás az előírásoknak megfelelően. Ezúton iskolánk és kollégiumunk köszönetet mond a Szabadkai Önkormányzatnak, hogy biztosított sebészi maszkokat és fertőtlenítő szereket.

 
Gramofonok kiállítása Print E-mail
Wednesday, 14 October 2020 08:18

A gramofon és a lemezek aranykora címmel a Szabadkai Városi Múzeumban kiállítás tekinthető meg. A tárlaton 1854-től időbeli sorrendben voltak megtekinthetők a különféle régi gramofonok, fonográfok és hanglemezek. A kiállításon olvasható rövid történelmi összefoglalókon keresztül a látogatók betekintést nyerhetnek ezen eszközök létrejöttére és fejlődésére, és miként váltak az ember hétköznapi és kulturális életének mindennapi részévé. A kiállítást rövid séta keretében csoportokban tekintettük meg, amely technológia számunkra bár távoli, mégis egy új korszak meghatározója.

 
Charlie Chaplin filmjei Print E-mail
Wednesday, 14 October 2020 08:05

Szeptember utolsó hetében rendkívüli eseményben részesülhettek a szabadkai lakosok. Charlie Chaplin százéves évfordulója alkalmából a városi vezetőség megemlékező rendezvényt szervezett a város főterén. Charlie régi néma filmjeit vetítették élő zenekari kísérettel. A zenei aláfestést a Zágrábi filharmónia adta elő Krešimir Batinić vezényletével. Az előadás az Interregionális IPA projektum szervezésében jött létre, miután már ezzel a műsorral a Croatia - Film és a filharmónia bemutatkozott Újvidéken, Eszéken, Újlakon és Vukováron. Chaplin filmjei száz évvel ezelőtt a legnépszerűbb rendezvények közé tartoztak.  A filmek üzenetei aktuálisak voltak, sőt a későbbiekben is üzennek nekünk. Ezt a rendezvényt mi is megtekintettük.

 
Irodalmi körön Print E-mail
Wednesday, 14 October 2020 07:52

2020. szeptember 29-én megrendezésre került a Híd Kör Egyesület támogatásával a Probaterhelés című tanfolyam. A tanfolyamra az irodalmat kedvelők, elsősorban középiskolások és egyetemisták jelentkezhetnek. A találkozó Bíró Tímea vezetésével Szabadkán a Raichle-palota előtt délután három órakor volt, ahol kettő kiállítást tekintettünk meg. Az egyik kiállítás Nagy Kornélia illusztrátor alkotásait mutatta be “A mag” címmel, a másik Lázár Tibor műveit “Vitamin, Protein, Kokain” címmel. Nagy Kornélia műveinnél a mag visszatérő szimbólum. Ő olyan könyvekben is illusztrált mint például az Agancspark (Cirok Szabó István), de emellett illusztrált általános iskolás könyvekbe is, ezeken kívül diploma munkái is vannak. Lázár Tibor müvei mások. Itt több horrorisztikus, nyomasztó elem is található mint például a Schuliburger címmel ellátott szobor. Ő nem csak festő hanem szobrászművész is. A kiállítások megnézése után egy kávézóba mentünk. Itt megbeszéltük a látottakat, majd aki hozott saját írói munkát, mint jó magam, azt felolvastuk, és építő jellegű kritikákal illettűk az adott verset illetve prózát vagy más műfajt. 2017-ben hirdette meg a Híd Kör Egyesület ezt a nevű projektet. Megrendezésre öt városban: Újvidéken, Szabadkán, Becsén, Topolyán és Zentán került sor. A tanfolyam célja az, hogy segítsen a résztvevőknek jobban elmélyíteni és kibontakoztatni tudásukat. 2018-ban szintén meg lett tartva, de az első év tapasztalata alapján Újvidéken, Szabadkán, Topolyán, Magyarkanizsán és Zentán, valamint jelen voltak az Ormon megrendezet egyhetes Malomfesztiválon is.

Szepesi Albert

 
Látogató az Apostoli Nunciatúráról Print E-mail
Wednesday, 14 October 2020 07:47

Miután a belgrádi Apostoli nunciatúra  titkára Msgr. Filippo Colnago újabb kinevezést kapott és elhagyta Belgrádot, új titkár, illetve tanácsos érkezett Vatikánból.  A jelentős tisztséget a mexikói  születésű Msgr. Fermin Sosa Rodriguez az elmúlt esztendőtől tölti be. Msgr. Rodriguez  eddig számos országban többféle  diplomáciai tevékenységet teljesített, miután Belgrádba kapott kinevezést. Az új hely, újabb kihívások  elé állította őt, de tapasztalata és diplomáciai bejáródottsága révén, otthonossá tette őt az új helyén. Szerbiai tartózkodása során, már meglátogatott egyes  egyházi és világi személyeket, valamint intézményeket. Az elmúlt héten, rövid, mondhatjuk, villám látogatást tett a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban és Szemináriumban. Ft. Štefković Mirko kíséretével felkereste rektorunkat, elbeszélgetett a Paulinumról és körül járta  az iskola és a szeminárium (kollégium) helységeit. Örömmel vett tudomást az országban egyedülálló katolikus iskoláról és  szemináriumról.

 
Tornaszerek iskolánknak Print E-mail
Monday, 21 September 2020 11:59

„ Mens sana in corpore sano” ( egészséges lélek, egészséges testben ) , bizonyára ez a régi latin közmondás vezérelte az iskolák felelőseit, akik tanterveket és tantárgyakat írtak és vezettek be az iskolák számára. Mióta az iskolarendszer működik, a testnevelés fontos szerepet tölt be a többi tantárgy mellett. Az Oktatási Minisztérium legújabb rendelete szerint a torna órákat a főtantárgyak közé kell sorolni és legkevesebb két heti órával kell megtartani. Minden iskolának tornateremmel kell rendelkeznie és amennyiben ez nem lehetséges, akkor az iskola igazgatójának meg kell oldania, hogy a tanulók hová menjenek torna órára. A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumnak van tornaterme. Igaz, hogy most felújítás alatt áll, de a mi jó szomszédi kapcsolatunkat kihasználva a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tornatermét használjuk. Torna óráink rendszeresen vannak, és a felszerelések is megvannak. Ezeket minden iskolaév elején rendezzük a mi felelős minisztériumukkal. A Paulinum gimnázium legfőbb fenntartója a belgrádi Igazságügyi minisztérium, oktatási megbízottja, aki iskolánk működését követi és számon tartja.  Az új iskolaév elején, a belgrádi minisztérium labdákkal, nyújtószerekkel és új sportcipőkkel látta el iskolánkat. Mindezért, hálával tartozunk a minisztériumnak és úgyszintén a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium leköszönő igazgatójának Novák Attilának, hogy igazgatói mandátuma alatt, problémamentesen használhattuk az iskola tornatermét.

 
A metropolitánk látogatása Print E-mail
Monday, 14 September 2020 10:02

 

A héten ellátogatott hozzánk Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek, aki immár 20 éve országunk metropolitája. Látogatásának oka nagyon egyszerű, szerette volna látni a paulinistákat, akiket szavai szerint „sűrűn imába foglal”. Az igazán felüdítő találkozás során elmélkedést tartott, amely annyira közvetlen és őszinte volt, hogy személyes beszélgetésként éltem meg. Mesélt nekünk tinédzser koráról, és rámutatott, hogy ezen négy év miért is éltünk legjobb fejezete. Elmondta mire figyeljünk a kisszemináriumi évek alatt. Felhívta figyelmünket, hogy szeressük egymást, mert az ember nem egyedüllétre van teremtve, és ha nem szeret és nincs szeretve nem teljesülhet ki. Beszélt nekünk az Egyházról, mint közösségről. Továbbá elmondta, hogy pusztán a külsőségek alapján nem lehet az emberről megtudni ki ő valójában, hanem szükséges a belső énjét is megismerni, ezt pedig párbeszéd nélkül nem lehet. Ennek alapján magyarázta az ima és az Úrral való szoros kapcsolat lényegét. Erre az előadásra az iskolánk kápolnájában került sor. Imával kezdtük, a végén pedig az érsek atya megáldott minket. Msgr. Miocs József rektor úr ajándékkal lepte meg az érseket, aki pedig a bécsi Schönborn bíboros Die Lebensschule Jesu ( Jézus életiskolája) című könyvkiadvánnyal ajándékozta meg  a diákokat és a tanárokat. A barátaim és én egy zeneszámot adtunk elő, amelyet figyelemmel kísért és bízom benne, hogy elnyerte tetszését. Az előadása során megemlítette, hogy szívesen vár minket Belgrádba az érsekségre. Látogatása rövid, de rendkívül élményes és emlékezetes lett. Tudom, hogy a szívén viseli iskolánkat és imádkozik értünk. Mi is így teszünk és reméljük, hogy minél előbb újra ellátogat az iskolánkba.

Varga Sámuel

 
Előkészületek és Veni Sancte Print E-mail
Monday, 14 September 2020 07:23

Az eddig eltelt 2020-as évben a Covid-19 vírus okozta járvány az emberi élet minden terére rányomta bélyegét. Világszerte a kormányok különféle intézkedéseket hoztak a járvány fékezésének és az emberi tevékenységek megszokott menetrendjébe való terelésnek érdekében. A kiszámíthatatlanság feszültségében az oktatás folytatásával kapcsolatban újabb és újabb tervekkel álltak elől, míg arra a döntésre jutottak, hogy szigorú óvintézkedések és fegyelem megtartása mellet az iskolák ismét megnyithatják ajtaikat a diákok előtt.

 

Augusztus 24-én a Paulinum gimnázium tanári kara gyűlést tartott az intézet nagy étkezdőjében megtartva a járványügyiek által közzétett intézkedéseket. A gyűlésen az egyéb tanári kötelezettségeken és feladatokon kívül meg lettek vitatva az országos előírások a tanévkezdésre és az oktatás menetére vonatkozó intézkedések. Ennek fényében idén a 2020/21-es tanévkezdés másképpen alakult. Elmaradt a szokásos Veni Sancte szentmise a szülőkkel együtt. Helyette az intézet kápolnájában a megfelelő távolságra egymástól leültetett diákok és tanárok szájmaszkban az igazgató, msgr. Miocs József vezetésével Szentlélek hívó imát mondtak. A közös ima után az elmúlt évektől eltérően nem az elsősök osztályában, hanem a kápolnában lett megtartva az inaugratio (lat. bevezető), amellyel hivatalosan is meg lett nyitva a 2020/21-es tanév. Ennek keretében sor került az elsős diákok bemutatására, továbbá a tanárok és az osztályfőnökök és általuk előadott tantárgyak felsorolására, valamint az elkezdet év tanterveinek rövid ismertetésére. A tantestület határozata alapján a tavalyi harmadik osztály diákjai dicséretet kaptak a kimagasló osztályszíntű teljesítményért és magatartásért. A tanévnyitó végén az igazgató eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után minden osztály az osztályfőnökével elvonult a maga osztályába, ahol az első osztályfőnöki óra keretében további útmutatásokat kaptak a diákok a járvánnyal kapcsolatos előírásokról és védekezésről.

 
A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:37

A Paulinum egyházi alapítású és államilag elismert gimnázium, amelyet a rendszerváltás után, 2004-től az állam kiegyenlítette minden más gimnáziummal az országban. Azóta többször voltak iskolareformok, változtatások a tanrenddel kapcsolatban és ezekhez kellet nekünk is az elmúlt esztendőben alkalmazkodni, és az Oktatási Minisztériummal egyeztetni. Megbeszélések után az Oktatási Minisztérium az idei évtől ismét megerősítette a Paulinum hivatalos működését és az akkreditált  tananyagot. Ez megtalálható Szerbia hivatalos lapjának második számában: „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020). Az iskola klasszikus irányzatú, nyelvi gimnázium. A hangsúly a nyelveken van, a klasszikus kultúrán, a történelmen és a hittanon. Az intézménybe nem csak azok a fiúk és lányok  jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akik az érettségi után bármely főiskolára vagy egyetemre kívánnak felvételezni. A jó szakképzett tanári kar arra törekszik, hogy minél nagyobb tudást nyújtson a tanulóknak, az intézet viszont a keresztény értékekre nevel.

 

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beiratkozni, mint bármely más gimnáziumba, középiskolába.

Jelentkezési időpont, munkanapokon, délelőtt 8-tól 13:00 óráig között lehetséges.

 

A Paulinum elérhetőségei:

 

tel./fax: 024/555-340,

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

illetve web oldal: www.paulinum.edu.rs

 

Az elérhetőségeken kívül előzetes egyeztetés után bármikor be lehet jönni az iskolába és az intézetbe, hogy személyesen is meggyőződj az iskoláról és a nevelési módszerről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

 
Búcsúzott az 56. generáció Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:34

Az elmúlt számban beszámoltunk arról, hogy az érettségizőink sikeresen túl vannak az érettségi első részén. Ezen a héten került sor a magyar, horvát, német, latin és történelem szóbeli vizsgákra, amelyeket szintén jól teljesítettek. Pénteken reggel mons. Miocs József igazgató vezetésével ft. Tojzán László nevelő és ft. Marko Forgić lelkész Istennek hálaadó misét mutattak be az intézet kápolnájában az érettségizőkkel. Azon a napon délelőtt 10 órai kezdettel lett megtartva a tanáriban a tanári kar tagjainak jelenlétében a búcsúztató ünnepség. A Paulinum újabb sikeres évet tudhat maga mögött, és helyezhető ki falán az 56. generáció tablója, tudhattuk meg az igazgató nyitó beszédéből. Az érettségizők közül hárman kitűnő, egy jeles és egy jó átlagot ért el. A beszéd végén az igazgató emlékül a Paulinumban töltött időkre mindegyik diáknak egy-egy könyvet ajándékozott. Az ünnepség az intézet étkezdőjében folytatódott, ahol a végzősök magyar és horvát nyelven elhangzott beszédekben köszönetet mondtak a tanári kar tagjainak és az intézet alkalmazottjainak a négy évért, amely idő alatt segítették és törődtek velük. Köszönet mindenkinek, akik imáikba foglalták végzős diákjainkat!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 73